Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Python

Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry Język: 1

978-83-283-7495-9

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Al Sweigart
Liczba_stron 472
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2021-06-11

Szyfrowanie do niedawna było wiązane z bezpieczeństwem publicznym. Najbezpieczniejsze implementacje podlegały takim samym rządowym regulacjom jak przemysł zbrojeniowy. Do dzisiaj rządy i różnego rodzaju służby dążą do uzyskania możliwości odczytywania zaszyfrowanych danych. Tymczasem silna kryptografia jest podstawą globalnej ekonomii, zapewnia codzienną ochronę milionom użytkowników i większości organizacji. A to nie wszystko. Algorytmy szyfrujące, ich implementacja czy programowe łamanie szyfrów to równocześnie fascynująca dziedzina wiedzy i pole do zabawy, ćwiczeń oraz eksperymentowania z programowaniem.


Ta książka jest przeznaczona dla osób, które nie umieją programować, ale chciałyby zapoznać się z kryptografią. Omówiono tu podstawowe koncepcje programowania w Pythonie, który dziś jest uważany za najlepszy język dla początkujących koderów. Pokazano, jak tworzyć, testować i łamać programy implementujące szyfry klasyczne, takie jak przestawieniowy i Vigenerea, by stopniowo przejść do znacznie bardziej zaawansowanych zagadnień, w tym kryptografii klucza publicznego. Każdy program przedstawiono w postaci pełnego kodu źródłowego, wyjaśniono także wiersz po wierszu jego działanie. Dzięki tej książce można się zarówno nauczyć zasad kryptografii, jak i zdobyć umiejętności pisania kodu szyfrującego i deszyfrującego w Pythonie.


Znajdziesz tutaj między innymi:

 • wprowadzenie do programowania w Pythonie: pętle, zmienne, kontrola przepływu działania programu
 • omówienie technik szyfrowania stosowanych przed wynalezieniem komputerów
 • różne algorytmy szyfrowania z wykorzystaniem Pythona
 • testowanie programów szyfrujących i deszyfrujących
 • szyfrowanie i deszyfrowanie plików
 • łamanie szyfrów techniką brute force czy analiza częstotliwości

A teraz stwórz algorytm szyfru idealnego!

O autorze 4

O korektorach merytorycznych 4

Podziękowania 17

Wprowadzenie 19

 • Kto powinien przeczytać tę książkę? 20
 • Co znajdziesz w tej książce? 21
 • Jak używać tej książki? 23
  • Wpisywanie kodu źródłowego 23
  • Sprawdzanie pod kątem błędów 23
  • Konwencje zastosowane w książce 24
  • Zasoby w internecie 24
 • Pobieranie i instalowanie Pythona 24
  • Instalacja Pythona w systemie Windows 24
  • Instalacja Pythona w systemie macOS 25
  • Instalacja Pythona w systemie Ubuntu 25
 • Pobieranie pliku pyperclip.py 25
 • Uruchamianie środowiska IDLE 26
 • Podsumowanie 27

1. Papier jako narzędzie kryptograficzne 29

 • Co to jest kryptografia? 30
 • Kod a szyfr 30
 • Szyfr Cezara 32
  • Krążek szyfrowania 32
  • Szyfrowanie wiadomości za pomocą krążka szyfrowania 33
  • Deszyfrowanie za pomocą krążka szyfrowania 34
  • Szyfrowanie i deszyfrowanie z użyciem arytmetyki 35
 • Dlaczego podwójne szyfrowanie nie działa? 36
 • Podsumowanie 36

2. Programowanie w powłoce interaktywnej 39

 • Kilka prostych wyrażeń matematycznych 40
  • Wartości całkowite i wartości zmiennoprzecinkowe 41
  • Wyrażenia 41
  • Kolejność wykonywania działań 42
  • Obliczanie wartości wyrażeń 42
 • Przechowywanie wartości w zmiennych 43
  • Nadpisywanie zmiennej 45
  • Nazwy zmiennych 46
 • Podsumowanie 47

3. Ciągi tekstowe i tworzenie programów 49

 • Praca z tekstem przy użyciu wartości w postaci ciągu tekstowego 50
  • Konkatenacja ciągu tekstowego za pomocą operatora + 51
  • Replikacja ciągu tekstowego przy użyciu operatora * 52
  • Pobieranie znaków z ciągu tekstowego przy użyciu indeksów 53
 • Wyświetlanie wartości za pomocą funkcji print() 56
 • Wyświetlanie znaków sterujących 57
 • Apostrof i cudzysłów 58
 • Tworzenie programów w edytorze pliku IDLE 59
 • Kod źródłowy programu typu Witaj, świecie! 59
 • Sprawdzanie kodu źródłowego za pomocą narzędzia Online Diff Tool 61
 • Użycie środowiska IDLE w celu późniejszego uzyskania dostępu do programu 62
  • Zapisywanie programu 62
  • Uruchamianie programu 63
  • Otwieranie wcześniej zapisanych programów 64
 • W jaki sposób działa program Witaj, świecie!? 64
  • Komentarze 64
  • Wyświetlanie wskazówek dla użytkownika 65
  • Pobieranie danych wejściowych od użytkownika 65
  • Zakończenie programu 66
 • Podsumowanie 66

4. Szyfr odwrotny 69

 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr odwrotny 70
 • Przykładowe uruchomienie programu 70
 • Definiowanie komentarzy i zmiennych 71
 • Określanie długości ciągu tekstowego 72
 • Wprowadzenie do pętli while 73
  • Boolowski typ danych 73
  • Operatory porównania 74
  • Blok kodu 76
  • Konstrukcja pętli while 77
  • "Rośnięcie" ciągu tekstowego 78
 • Usprawnianie programu za pomocą funkcji input() 81
 • Podsumowanie 82

5. Szyfr Cezara 85

 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr Cezara 86
 • Przykładowe uruchomienie programu 87
 • Importowanie modułu i przypisywanie zmiennych 88
 • Stałe i zmienne 89
 • Pętla for 90
  • Przykład pętli for 90
  • Pętla while będąca odpowiednikiem pętli for 91
 • Konstrukcja if 92
  • Przykład użycia polecenia if 92
  • Polecenie else 92
  • Polecenie elif 93
 • Operatory in i not in 94
 • Metoda find() 95
 • Szyfrowanie i deszyfrowanie symboli 96
  • Obsługa zawinięcia 97
  • Obsługa symboli spoza zbioru symboli 98
 • Wyświetlanie i kopiowanie skonwertowanego ciągu tekstowego 98
 • Szyfrowanie innych symboli 99
 • Podsumowanie 100

6. Łamanie szyfru Cezara za pomocą ataku brute force 103

 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr odwrotny 104
 • Przykładowe uruchomienie programu 105
 • Definiowanie zmiennych 106
 • Iteracja z użyciem funkcji range() 106
 • Deszyfrowanie wiadomości 108
 • Stosowanie formatowania ciągu tekstowego do wyświetlenia klucza i deszyfrowanej wiadomości 109
 • Podsumowanie 110

7. Szyfrowanie za pomocą szyfru przestawieniowego 113

 • Sposób działania szyfru przestawieniowego 113
  • Ręczne szyfrowanie wiadomości 114
  • Tworzenie programu szyfrującego 116
 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr kolumnowy 117
 • Przykładowe uruchomienie programu 118
 • Samodzielne definiowanie funkcji za pomocą polecenia def 118
  • Definiowanie funkcji pobierającej argumenty 119
  • Zmiana parametru istniejącego tylko wewnątrz funkcji 120
  • Definiowanie funkcji main() 121
 • Przekazywanie klucza i wiadomości jako argumentów 122
 • Typ danych listy 123
  • Ponowne przypisywanie elementów na liście 124
  • Lista list 125
  • Stosowanie funkcji len() i operatora in z listą 126
  • Konkatenacja listy i replikacja za pomocą operatorów + i * 127
 • Algorytm szyfrowania przestawieniowego 127
 • Rozszerzone operatory przypisania 128
 • Iteracja currentIndex przez wiadomość 129
 • Metoda join() 131
 • Wartość zwrotna i polecenie return 132
  • Przykład polecenia return 132
  • Zwrot szyfrogramu 133
 • Zmienna __name__ 133
 • Podsumowanie 134

8. Deszyfrowanie wiadomości chronionej szyfrem przestawieniowym 137

 • Łamanie szyfru przestawieniowego za pomocą kartki i ołówka 138
 • Kod źródłowy programu deszyfrującego wiadomość chronioną szyfrem przestawieniowym 139
 • Przykładowe uruchomienie programu 141
 • Importowanie modułów i definiowanie funkcji main() 141
 • Deszyfrowanie wiadomości za pomocą klucza 142
  • Funkcje round(), math.ceil() i math.floor() 142
  • Funkcja decryptMessage() 143
  • Operatory boolowskie 145
  • Dostosowywanie wartości zmiennych column i row 148
 • Wywoływanie funkcji main() 150
 • Podsumowanie 150

9. Tworzenie programu do testowania innych programów 153

 • Kod źródłowy programu do testowania innych programów 154
 • Przykładowe uruchomienie programu 155
 • Importowanie modułów 156
 • Generowanie liczb pseudolosowych 156
 • Tworzenie losowo wybranego ciągu tekstowego 158
  • Powielanie ciągu tekstowego losowo wybraną liczbę razy 158
  • Zmienna listy używa odwołania 159
  • Przekazywanie odwołania 162
  • Stosowanie funkcji copy.deepcopy() do powielenia listy 162
  • Funkcja random.shuffle() 163
  • Losowe mieszanie ciągu tekstowego 163
 • Testowanie poszczególnych wiadomości 164
 • Sprawdzanie poprawności szyfrowania i zakończenie programu 165
 • Wywoływanie funkcji main() 166
 • Testowanie programu 166
 • Podsumowanie 167

10. Szyfrowanie i deszyfrowanie plików 169

 • Pliki zwykłego tekstu 170
 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr przestawieniowy do szyfrowania pliku 170
 • Przykładowe uruchomienie programu 171
 • Praca z plikami 172
  • Otwieranie pliku 172
  • Zapisywanie i zamykanie pliku 173
  • Odczyt danych z pliku 174
 • Funkcja main() programu 175
 • Sprawdzanie istnienia pliku 175
  • Funkcja os.path.exists() 176
  • Sprawdzanie za pomocą funkcji os.path.exists() istnienia pliku danych wejściowych 176
 • Stosowanie metod ciągu tekstowego do zapewnienia większej elastyczności danych wejściowych 177
  • Metody ciągu tekstowego upper(), lower() i title() 177
  • Metody ciągu tekstowego startswith() i endswith() 177
  • Stosowanie metod ciągu tekstowego w programie 178
 • Odczyt pliku danych wejściowych 179
 • Pomiar czasu operacji szyfrowania i deszyfrowania 179
  • Moduł time i funkcja time.time() 179
  • Stosowanie funkcji time.time() w programie 180
 • Zapis danych wyjściowych do pliku 181
 • Wywoływanie funkcji main() 181
 • Podsumowanie 182

11. Programowe wykrywanie języka angielskiego 183

 • Jak komputer może zrozumieć język angielski? 184
 • Kod źródłowy modułu do wykrywania języka angielskiego 186
 • Przykładowe uruchomienie programu 187
 • Polecenia i definiowanie stałych 187
 • Typ danych w postaci słownika 188
  • Różnice między słownikiem i listą 189
  • Dodawanie lub modyfikowanie elementów słownika 190
  • Stosowanie funkcji len() ze słownikiem 191
  • Stosowanie operatora in ze słownikiem 191
  • Wyszukiwanie elementów w słowniku odbywa się szybciej niż na liście 192
  • Stosowanie pętli for w słowniku 192
 • Implementacja pliku słownika 193
  • Metoda split() 193
  • Podział słownika na poszczególne słowa 194
  • Zwrot danych słownika 194
 • Zliczanie liczby słów angielskich w wiadomości 195
  • Błąd dzielenia przez zero 196
  • Zliczanie dopasowań słów w języku angielskim 196
  • Funkcje float(), int() i str() oraz dzielenie całkowite 197
  • Określanie proporcji angielskich słów w wiadomości 198
 • Usuwanie znaków innych niż litery 198
  • Metoda append() typu listy 199
  • Tworzenie ciągu tekstowego liter 200
 • Wykrywanie słów angielskich 200
  • Stosowanie argumentów domyślnych 200
  • Obliczanie wartości procentowych 201
 • Podsumowanie 203

12. Łamanie szyfru przestawieniowego 205

 • Kod źródłowy programu umożliwiającego złamanie szyfru przestawieniowego 206
 • Przykładowe uruchomienie programu 207
 • Importowanie modułów 208
 • Wielowierszowy ciąg tekstowy ujęty w potrójny cudzysłów 208
 • Wyświetlanie wyniku deszyfrowania wiadomości 209
 • Pobranie deszyfrowanej wiadomości 210
  • Metoda strip() ciągu tekstowego 212
  • Stosowanie metody strip() ciągu tekstowego 213
  • Nieudana próba deszyfrowania wiadomości 213
 • Wywoływanie funkcji main() 214
 • Podsumowanie 214

13. Moduł arytmetyki modularnej dla szyfru afinicznego 215

 • Arytmetyka modularna 216
 • Operator reszty z dzielenia 217
 • Wyszukiwanie dzielników do obliczenia największego wspólnego dzielnika 218
 • Przypisanie wielokrotne 220
 • Algorytm Euklidesa do wyszukiwania największego wspólnego dzielnika 221
 • Sposób działania szyfrów multiplikatywnego i afinicznego 222
  • Wybór poprawnego klucza multiplikatywnego 223
  • Szyfrowanie z użyciem szyfru afinicznego 224
  • Deszyfrowanie szyfru afinicznego 225
  • Określanie odwrotności modularnej 226
  • Operator dzielenia całkowitego 226
 • Kod źródłowy modułu cryptomath 227
 • Podsumowanie 228

14. Programowanie szyfru afinicznego 231

 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr afiniczny 232
 • Przykładowe uruchomienie programu 233
 • Importowanie modułów i stałych oraz definiowanie funkcji main() 234
 • Generowanie i weryfikowanie kluczy 236
  • Typ danych w postaci krotki 236
  • Sprawdzanie pod kątem słabych kluczy 237
  • Ile kluczy może mieć szyfr afiniczny? 238
 • Tworzenie funkcji szyfrującej 240
 • Tworzenie funkcji deszyfrującej 241
 • Generowanie losowych kluczy 242
 • Wywoływanie funkcji main() 243
 • Podsumowanie 244

15. Łamanie szyfru afinicznego 245

 • Kod źródłowy programu umożliwiającego złamanie szyfru afinicznego 245
 • Przykładowe uruchomienie programu 247
 • Importowanie modułów i stałych oraz definiowanie funkcji main() 248
 • Funkcja odpowiedzialna za złamanie szyfru afinicznego 249
  • Operator wykładniczy 249
  • Obliczanie całkowitej liczby kluczy, których można użyć 250
  • Polecenie continue 251
  • Stosowanie polecenia continue do pominięcia kodu 252
 • Wywoływanie funkcji main() 253
 • Podsumowanie 254

16. Programowanie prostego szyfru podstawieniowego 255

 • Jak działa prosty szyfr podstawieniowy? 256
 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr podstawieniowy 257
 • Przykładowe uruchomienie programu 259
 • Importowanie modułów i stałych oraz definiowanie funkcji main() 259
 • Metoda sort() listy 261
 • Funkcje opakowujące 262
 • Funkcja translateMessage() 263
  • Metody isupper() i islower() ciągu tekstowego 265
  • Zachowywanie wielkości liter dzięki metodzie isupper() 266
 • Generowanie losowego klucza 267
 • Wywoływanie funkcji main() 268
 • Podsumowanie 268

17. Łamanie prostego szyfru podstawieniowego 271

 • Stosowanie wzorca słowa do deszyfrowania 272
  • Znajdowanie wzorca słowa 272
  • Wyszukiwanie potencjalnych liter odszyfrowujących 273
 • Omówienie procesu łamania szyfru 275
 • Moduł wzorca słowa 275
 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr podstawieniowy 276
 • Przykładowe uruchomienie programu 280
 • Importowanie modułów i stałych 280
 • Wyszukiwanie znaków za pomocą wyrażeń regularnych 281
 • Konfigurowanie funkcji main() 281
 • Wyświetlanie użytkownikowi wyniku operacji łamania szyfru 282
 • Tworzenie mapowania szyfrogramu 283
  • Tworzenie pustego mapowania 283
  • Dodawanie liter do mapowania 283
  • Łączenie dwóch mapowań 285
  • W jaki sposób działają funkcje pomocnicze mapowania liter? 286
  • Wyszukiwanie zdeszyfrowanych liter w mapowaniu 290
  • Testowanie funkcji removeSolvedLettersFromMapping() 292
 • Funkcja hackSimpleSub() 292
  • Metoda replace() ciągu tekstowego 294
  • Deszyfrowanie wiadomości 295
  • Deszyfrowanie w powłoce interaktywnej 296
 • Wywoływanie funkcji main() 297
 • Podsumowanie 298

18. Programowanie szyfru Vigenerea 299

 • Stosowanie wielu liter kluczy w szyfrze Vigenerea 300
  • Dłuższe klucze szyfru Vigenerea są znacznie bezpieczniejsze 302
  • Wybór klucza uniemożliwiającego atak słownikowy 303
 • Kod źródłowy programu wykorzystującego szyfr Vigenerea 303
 • Przykładowe uruchomienie programu 305
 • Importowanie modułów i stałych oraz definiowanie funkcji main() 305
 • Tworzenie ciągu tekstowego za pomocą procesu dołączania do listy 306
 • Szyfrowanie i deszyfrowanie wiadomości 307
 • Wywoływanie funkcji main() 310
 • Podsumowanie 310

19. Analiza częstotliwości 313

 • Analiza częstotliwości występowania liter w tekście 314
 • Dopasowywanie częstotliwości występowania liter 316
  • Obliczanie wyniku dopasowania częstotliwości dla prostego szyfru podstawieniowego 316
  • Obliczanie wyniku dopasowania częstotliwości dla prostego szyfru przestawieniowego 317
  • Stosowanie analizy częstotliwości do złamania szyfru Vigenerea 318
 • Kod źródłowy programu obliczającego wynik dopasowania częstotliwości 319
 • Przechowywanie liter w kolejności ETAOIN 321
 • Zliczanie liter w wiadomości 321
 • Pobieranie pierwszego elementu składowego krotki 323
 • Układanie liter według częstotliwości ich występowania w wiadomości 323
  • Zliczanie liter za pomocą funkcji getLetterCount() 324
  • Tworzenie słownika częstotliwości wystąpień i listy liter 324
  • Sortowanie liter w odwrotnej kolejności ETAOIN 325
  • Sortowanie list słownika według częstotliwości występowania 330
  • Tworzenie listy sortowanych liter 332
 • Obliczanie wyniku dopasowania częstotliwości dla wiadomości 332
 • Podsumowanie 334

20. Łamanie szyfru Vigenerea 335

 • Atak słownikowy w celu złamania szyfru Vigenerea metodą brute force 336
 • Kod źródłowy programu umożliwiającego złamanie szyfru Vigenerea za pomocą ataku słownikowego 336
 • Przykładowe uruchomienie programu 337
 • Informacje o programie do łamania szyfru Vigenerea za pomocą ataku słownikowego 337
 • Stosowanie metody Kasiskiego do ustalenia długości klucza 338
  • Odszukanie powtarzających się sekwencji 338
  • Pobieranie dzielników liczb określających odstępy 339
  • Pobieranie każdej n-tej litery ciągu tekstowego 341
  • Stosowanie analizy częstotliwości do złamania poszczególnych podkluczy 342
  • Przeprowadzanie ataku brute force na możliwe klucze 344
 • Kod źródłowy programu umożliwiającego złamanie szyfru Vigenerea 344
 • Przykładowe uruchomienie programu 349
 • Importowanie modułów i definiowanie funkcji main() 350
 • Wyszukiwanie powtarzających się sekwencji 351
 • Obliczanie dzielników odstępów 354
  • Usuwanie duplikatów za pomocą funkcji set() 355
  • Usuwanie powtarzających się dzielników i sortowanie listy 355
  • Wyszukiwanie najczęściej występujących dzielników 356
 • Określanie prawdopodobnej długości klucza 358
  • Metoda listy extend() 358
  • Rozszerzanie słownika repeatedSeqSpacings 359
  • Pobieranie dzielników z factorsByCount 360
 • Pobieranie liter szyfrowanych za pomocą tego samego podklucza 360
 • Próba deszyfrowania z użyciem potencjalnych długości klucza 362
  • Argument w postaci słowa kluczowego key funkcji print() 364
  • Uruchamianie programu w trybie cichym lub wyświetlania informacji użytkownikowi 365
  • Wyszukiwanie możliwych kombinacji podkluczy 365
  • Wyświetlanie deszyfrowanego tekstu z użyciem właściwej wielkości liter 369
 • Zwrot deszyfrowanej wiadomości 370
  • Opuszczanie pętli po znalezieniu potencjalnego klucza 371
  • Atak brute force na wszystkie długości klucza 371
 • Wywoływanie funkcji main() 372
 • Modyfikowanie stałych programu 373
 • Podsumowanie 373

21. Szyfr z kluczem jednorazowym 375

 • Niemożliwy do złamania szyfr z kluczem jednorazowym 376
  • Tworzenie klucza o długości odpowiadającej długości wiadomości 376
  • Zapewnianie prawdziwej losowości klucza 378
  • Dlaczego klucza jednorazowego można użyć tylko raz? 379
  • Dlaczego dwukrotnie użyty klucz jednorazowy to szyfr Vigenerea? 379
 • Podsumowanie 380

22. Wyszukiwanie i generowanie liczb pierwszych 381

 • Co to jest liczba pierwsza? 382
 • Kod źródłowy modułu liczb pierwszych 384
 • Przykładowe uruchomienie modułu 386
 • Sposób działania algorytmu próbnego dzielenia 386
 • Implementacja algorytmu próbnego dzielenia 388
 • Sito Eratostenesa 389
 • Generowanie liczb pierwszych za pomocą sita Eratostenesa 391
 • Algorytm pierwszości Rabina-Millera 392
 • Wyszukiwanie ogromnych liczb pierwszych 393
 • Generowanie ogromnych liczb pierwszych 395
 • Podsumowanie 395

23. Generowanie kluczy dla szyfru klucza publicznego 397

 • Kryptografia klucza publicznego 398
 • Problem z uwierzytelnieniem 400
  • Podpis cyfrowy 400
  • Uważaj na atak MITM 401
 • Etapy generowania kluczy publicznego i prywatnego 402
 • Kod źródłowy programu generującego klucze kryptografii klucza publicznego 403
 • Przykładowe uruchomienie programu 404
 • Tworzenie funkcji main() 406
 • Generowanie kluczy za pomocą funkcji generateKey() 406
  • Obliczanie wartości e 407
  • Obliczanie wartości d 407
  • Zwracanie kluczy 408
 • Tworzenie plików kluczy za pomocą funkcji makeKeyFiles() 408
 • Wywoływanie funkcji main() 410
 • Hybrydowe systemy kryptograficzne 411
 • Podsumowanie 411

24. Programowanie szyfru klucza publicznego 413

 • Jak działa kryptografia klucza publicznego? 414
  • Tworzenie bloku 414
  • Konwersja ciągu tekstowego na blok 415
  • Matematyka szyfrowania i deszyfrowania za pomocą kryptografii klucza publicznego 416
  • Konwersja bloku na ciąg tekstowy 418
  • Dlaczego nie można złamać szyfru wykorzystującego kryptografię klucza publicznego? 420
 • Kod źródłowy programu wykorzystującego kryptografię klucza publicznego 421
 • Przykładowe uruchomienie programu 425
 • Konfiguracja programu 426
 • Wybór trybu pracy programu 426
 • Konwersja ciągu tekstowego na bloki za pomocą funkcji getBlocksFromText() 428
  • Funkcje min() i max() 428
  • Przechowywanie bloków w blockInt 429
 • Stosowanie funkcji getTextFromBlocks() do deszyfrowania wiadomości 431
  • Stosowanie metody insert() listy 432
  • Łączenie listy message i tworzenie na jej podstawie jednego ciągu tekstowego 432
 • Tworzenie funkcji encryptMessage() 433
 • Tworzenie funkcji decryptMessage() 433
 • Odczytywanie kluczy publicznego i prywatnego z ich plików 434
 • Zapisywanie szyfrogramu do pliku 435
 • Deszyfrowanie danych z pliku 437
 • Wywoływanie funkcji main() 439
 • Podsumowanie 439

A. Debugowanie kodu Pythona 441

 • Na czym polega działanie debugera? 441
 • Usuwanie błędów z programu wykorzystującego szyfr odwrotny 443
 • Definiowanie punktu przerwania 445
 • Podsumowanie 447

B. Odpowiedzi do ćwiczeń 449

 • Rozdział 1. 449
 • Rozdział 2. 450
 • Rozdział 3. 451
 • Rozdział 4. 452
 • Rozdział 5. 453
 • Rozdział 6. 454
 • Rozdział 7. 455
 • Rozdział 8. 457
 • Rozdział 9. 459
 • Rozdział 10. 459
 • Rozdział 11. 460
 • Rozdział 12. 461
 • Rozdział 13. 462
 • Rozdział 14. 462
 • Rozdział 15. 463
 • Rozdział 16. 463
 • Rozdział 17. 464
 • Rozdział 18. 464
 • Rozdział 19. 465
 • Rozdział 20. 465
 • Rozdział 21. 466
 • Rozdział 22. 466
 • Rozdział 23. 466
powrót
 
Produkty Podobne
Jak zaprogramować robota. Zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu autonomicznych robotów. Wydanie II
Python i Excel. Nowoczesne środowisko do automatyzacji i analizy danych
Programowanie w Pythonie dla średnio zaawansowanych. Najlepsze praktyki tworzenia czystego kodu
Python. Automatyzacja zadań. Jak efektywnie pracować z danymi, arkuszami Excela, raportami i e-mailami. Wydanie II
Python 3. Projekty dla początkujących i pasjonatów
Czyszczenie danych w Pythonie. Receptury. Nowoczesne techniki i narzędzia Pythona do wykrywania i eliminacji zanieczyszczeń oraz wydobywania kluczowych cech z danych
Python dla testera
Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny
Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnień w językach R i Python. Wydanie II
Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry
Więcej produktów