Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk

TypeScript. Od początkującego do profesjonalisty Język: 1

978-83-283-6531-5

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Adam Freeman
Liczba_stron 552
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2020-06-15

JavaScript dojrzał i stał się pełnowartościowym językiem programowania. Jest wszechstronny, elastyczny i pozwala na tworzenie znakomitego kodu, jednak uzyskiwanie naprawdę dobrych efektów wymaga sporych umiejętności. Z tego powodu warto zainteresować się TypeScriptem, który w porównaniu z JavaScriptem o wiele lepiej spisuje się jako język programowania profesjonalnych aplikacji internetowych. Ich projektant, programujący w TypeScripcie, może przy tym łatwo skorzystać z wielu popularnych frameworków. W ten stosunkowo prosty sposób w pełni wykorzystuje możliwości nowoczesnych przeglądarek i urządzeń mobilnych.


Ta książka jest przystępnym podręcznikiem, dzięki któremu poza uzyskaniem ważnych umiejętności odkryjesz najcenniejsze aspekty TypeScriptu. Rozpoczniesz od zdobycia solidnych podstaw, a po przeanalizowaniu przejrzystych przykładów poznasz korzyści wynikające z używania TypeScriptu. Stopniowo będziesz się uczyć stosować w praktyce najbardziej zaawansowane funkcje. Dowiesz się, jak stworzyć bezpieczniejsze i bardziej produktywne środowisko do tworzenia aplikacji internetowych, a także poznasz kilka popularnych frameworków, takich jak Node.js, Angular, React i Vue.js. Znajdziesz tu również informacje o najczęściej występujących problemach oraz sposobach ich rozwiązywania.

W książce między innymi:

 • przygotowanie środowiska pracy i potrzebne narzędzia
 • solidne podstawy TypeScriptu
 • tworzenie kodu TypeScriptu działającego po stronie klienta i po stronie serwera
 • rozbudowa i modyfikowanie aplikacji napisanych w TypeScripcie
 • testowanie, debugowanie i wdrażanie kodu

TypeScript: programuj jak zawodowiec i twórz bogate aplikacje!

  • O autorze
  • O recenzencie technicznym
  • Część I. Zaczynamy
  • Rozdział 1. Pierwsza aplikacja w TypeScripcie
   • Przygotowanie systemu
    • Krok 1. Instalowanie Node.js
    • Krok 2. Instalowanie Gita
    • Krok 3. Instalowanie TypeScriptu
    • Krok 4. Instalowanie programistycznego edytora tekstu
   • Utworzenie projektu
    • Inicjalizacja projektu
    • Utworzenie pliku konfiguracyjnego kompilatora
    • Tworzenie pliku kodu TypeScriptu
    • Kompilowanie i uruchamianie kodu
    • Definiowanie modelu danych
     • Tworzenie klasy kolekcji elementów listy rzeczy do zrobienia
     • Implementowanie podstawowych funkcji modelu danych
    • Dodawanie funkcji do klasy kolekcji
     • Zapewnienie dostępu do elementów listy rzeczy do zrobienia
     • Usuwanie wykonanych zadań
     • Obsługa licznika elementów
   • Używanie pakietu zewnętrznego
    • Dodawanie deklaracji typu dla pakietu JavaScriptu
   • Dodawanie poleceń
    • Filtrowanie elementów
    • Dodawanie zadań
    • Oznaczanie zadania jako wykonanego
   • Trwałe przechowywanie danych
    • Stosowanie klasy trwałego magazynu danych
   • Podsumowanie
  • Rozdział 2. Poznajemy TypeScript
   • Dlaczego powinieneś używać języka TypeScript?
    • Funkcje języka TypeScript zwiększające produktywność programisty
     • Poznajemy ograniczenia funkcji związanych z produktywnością
    • Poznawanie wersji JavaScriptu
     • Poznawanie ograniczeń wersji JavaScriptu
   • Co powinieneś wiedzieć?
   • Jak skonfigurować środowisko programistyczne?
   • Jaka jest struktura książki?
   • Czy w książce znajdziesz wiele przykładów?
   • Gdzie znajdziesz przykładowe fragmenty kodu?
   • Podsumowanie
  • Rozdział 3. Wprowadzenie do języka JavaScript część I
   • Przygotowanie projektu
   • Zagmatwany JavaScript
   • Typy języka JavaScript
    • Praca z podstawowymi typami danych
    • Koercja typu
     • Unikanie niechcianej koercji typu
     • Wartość jawnie stosowanej koercji typu
    • Praca z funkcją
     • Praca z wynikiem działania funkcji
     • Unikanie problemów z błędnym dopasowaniem argumentu
     • Używanie funkcji strzałki
   • Praca z tablicą
    • Używanie operatora rozwinięcia w tablicy
   • Praca z obiektem
    • Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie właściwości obiektu
     • Zabezpieczenie przed niezdefiniowanymi obiektami i właściwościami
    • Używanie operatorów rozwinięcia i resztowego w obiekcie
    • Definiowanie funkcji typu getter i setter
    • Definiowanie metod
   • Słowo kluczowe this
    • Słowo kluczowe this w oddzielnych funkcjach
    • Słowo kluczowe this w metodach
    • Zmiana zachowania słowa kluczowego this
    • Słowo kluczowe this w funkcji strzałki
    • Powrót do problemu początkowego
   • Podsumowanie
  • Rozdział 4. Wprowadzenie do języka JavaScript część II
   • Przygotowanie projektu
   • Dziedziczenie obiektu JavaScriptu
    • Analizowanie i modyfikowanie prototypu obiektu
    • Tworzenie własnych właściwości
    • Używanie funkcji konstruktora
     • Łączenie funkcji konstruktora
    • Sprawdzanie typu prototypu
    • Definiowanie statycznych właściwości i metod
    • Używanie klas JavaScriptu
     • Używanie dziedziczenia w klasach
     • Definiowanie metody statycznej
   • Używanie iteratorów i generatorów
    • Używanie generatora
    • Definiowanie obiektów pozwalających na iterację
   • Używanie kolekcji JavaScriptu
    • Sortowanie danych według klucza przy użyciu obiektu
    • Sortowanie danych według klucza przy użyciu obiektu Map
     • Używanie wartości typu Symbol jako kluczy w obiekcie Map
    • Przechowywanie danych według indeksu
   • Używanie modułów
    • Tworzenie modułu JavaScriptu
    • Używanie modułu JavaScriptu
    • Eksportowanie funkcji z modułu
    • Definiowanie w modelu wielu funkcjonalności nazwanych
   • Podsumowanie
  • Rozdział 5. Używanie kompilatora TypeScriptu
   • Przygotowanie projektu
   • Struktura projektu
   • Używanie menedżera pakietów Node
   • Plik konfiguracyjny kompilatora TypeScriptu
   • Kompilacja kodu TypeScriptu
    • Błędy generowane przez kompilator
    • Używanie trybu monitorowania i wykonywania skompilowanego kodu
     • Automatyczne wykonywanie kodu po kompilacji
     • Uruchamianie kompilatora za pomocą menedżera pakietów Node
   • Używanie funkcjonalności wersjonowania celu
    • Wybór plików biblioteki do kompilacji
   • Wybór formatu modułu
   • Użyteczne ustawienia konfiguracji kompilatora
   • Podsumowanie
  • Rozdział 6. Testowanie i debugowanie kodu TypeScriptu
   • Przygotowanie projektu
   • Debugowanie kodu TypeScriptu
    • Przygotowanie do debugowania
     • Dodawanie punktów przerwania
    • Używanie Visual Studio Code do debugowania
    • Używanie zintegrowanego debuggera Node.js
    • Używanie funkcji zdalnego debugowania w Node.js
   • Używanie lintera TypeScriptu
    • Wyłączanie reguł lintowania
   • Testy jednostkowe w TypeScripcie
    • Konfigurowanie frameworka testów
    • Tworzenie testów jednostkowych
    • Uruchamianie frameworka testów
   • Podsumowanie
  • Część II. Praca z językiem TypeScript
  • Rozdział 7. Typowanie statyczne
   • Przygotowanie projektu
   • Typy statyczne
    • Tworzenie typu statycznego za pomocą adnotacji typu
    • Używanie niejawnie zdefiniowanego typu statycznego
    • Używanie typu any
     • Używanie niejawnie zdefiniowanego typu any
     • Wyłączenie niejawnego używania typu any
   • Używanie unii typów
   • Używanie asercji typu
    • Asercja typu nieoczekiwanego
   • Używanie wartownika typu
    • Używanie typu never
   • Używanie typu unknown
   • Używanie typów null
    • Ograniczenie przypisywania wartości null
    • Usunięcie null z unii za pomocą asercji
    • Usuwanie wartości null z unii za pomocą wartownika typu
    • Używanie asercji ostatecznego przypisania
   • Podsumowanie
  • Rozdział 8. Używanie funkcji
   • Przygotowanie projektu
   • Definiowanie funkcji
    • Ponowne definiowanie funkcji
    • Parametry funkcji
     • Używanie parametrów opcjonalnych
     • Używanie parametru z wartością domyślną
     • Używanie parametru resztowego
     • Stosowanie adnotacji typu dla parametrów funkcji
     • Kontrolowanie wartości null parametru
    • Wynik działania funkcji
     • Wyłączenie niejawnego zwracania wartości przez funkcję
     • Używanie adnotacji typu dla wyniku działania funkcji
     • Definiowanie funkcji typu void
    • Przeciążanie typu funkcji
   • Podsumowanie
  • Rozdział 9. Tablice, krotki i wyliczenia
   • Przygotowanie projektu
   • Praca z tablicami
    • Używanie automatycznie ustalonego typu tablicy
    • Unikanie problemów z automatycznie ustalanym typem tablicy
    • Unikanie problemów z pustą tablicą
     • Problemy związane z tablicą typu never
   • Krotka
    • Przetwarzanie krotki
    • Używanie typów krotki
   • Wyliczenie
    • Sposób działania wyliczenia
     • Używanie wartości wyliczenia
    • Używanie wyliczenia w postaci ciągu tekstowego
    • Ograniczenia typu wyliczeniowego
     • Ograniczenia związane ze sprawdzaniem typu
     • Ograniczenia wartownika typu
     • Używanie wyliczenia w postaci stałej
   • Używanie typu literału wartości
    • Używanie w funkcji typu literałów wartości
    • Łączenie typów wartości w typie literałów wartości
    • Nadpisywanie za pomocą typu literałów wartości
   • Używanie aliasu typu
   • Podsumowanie
  • Rozdział 10. Praca z obiektami
   • Przygotowanie projektu
   • Praca z obiektami
    • Używanie adnotacji kształtu typu obiektu
    • Dopasowanie kształtu typu obiektu
     • Używanie właściwości opcjonalnych dla nieregularnych kształtów
     • Dołączanie metod w kształcie typu
     • Wymuszenie ścisłego sprawdzania metod
    • Używanie aliasu typu dla kształtu typu
    • Radzenie sobie z nadmiarem właściwości
    • Używanie unii kształtu typu
    • Typy właściwości unii
    • Używanie wartownika typu dla obiektu
     • Wartownik typu poprzez sprawdzanie właściwości
     • Wartownik typu z funkcją predykatu
   • Używanie złączenia typów
    • Używanie złączenia do korelacji danych
    • Łączenie złączeń
     • Złączanie właściwości tego samego typu
     • Złączanie właściwości różnych typów
     • Łączenie metod
   • Podsumowanie
  • Rozdział 11. Praca z klasami i interfejsami
   • Przygotowanie projektu
   • Używanie funkcji konstruktora
   • Używanie klas
    • Używanie słów kluczowych kontroli dostępu
    • Definiowanie właściwości tylko do odczytu
    • Upraszczanie klasy konstruktora
    • Używanie dziedziczenia klas
     • Automatyczne określanie typu podklasy
    • Używanie klasy abstrakcyjnej
     • Wartownik typu klasy abstrakcyjnej
   • Używanie interfejsu
    • Implementowanie wielu interfejsów
    • Rozszerzanie interfejsu
    • Definiowanie opcjonalnych właściwości i metod interfejsu
    • Definiowanie implementacji interfejsu abstrakcyjnego
    • Wartownik typu interfejsu
   • Dynamiczne tworzenie właściwości
   • Podsumowanie
  • Rozdział 12. Używanie typów generycznych
   • Przygotowanie projektu
   • Zrozumienie problemu
    • Dodawanie obsługi innego typu
   • Tworzenie klasy generycznej
    • Argumenty typu generycznego
    • Używanie argumentów innego typu
    • Ograniczanie wartości typu generycznego
     • Ograniczanie typu generycznego za pomocą kształtu
    • Definiowanie parametrów wielu typów
     • Stosowanie parametru typu w metodzie
    • Pozostawienie kompilatorowi zadania ustalenia typu argumentu
    • Rozszerzanie klasy generycznej
     • Dodawanie funkcjonalności do istniejących parametrów typu
     • Ustawienie na stałe parametru typu generycznego
     • Ograniczanie parametru typu generycznego
    • Wartownik typu generycznego
    • Definiowanie metody statycznej w klasie generycznej
   • Definiowanie interfejsu generycznego
    • Rozszerzanie interfejsu generycznego
    • Implementacja interfejsu generycznego
     • Przekazywanie parametru typu generycznego
     • Ograniczenie lub określenie na stałe parametru typu generycznego
     • Tworzenie implementacji interfejsu abstrakcyjnego
   • Podsumowanie
  • Rozdział 13. Zaawansowane typy generyczne
   • Przygotowanie projektu
   • Używanie kolekcji generycznych
   • Używanie iteratorów generycznych
    • Łączenie iteratora i obiektu możliwego do iteracji
    • Tworzenie klasy umożliwiającej iterację
   • Używanie typów indeksu
    • Używanie zapytania typu indeksu
    • Jawne dostarczanie parametrów typu generycznego dla typów indeksu
    • Używanie zindeksowanego operatora dostępu
    • Używanie typu indeksu dla klasy Collection<T>
   • Używanie mapowania typu
    • Używanie parametru typu generycznego z typem mapowanym
    • Zmiana modyfikowalności i opcjonalności właściwości
    • Mapowanie określonych właściwości
    • Łączenie transformacji w pojedyncze mapowanie
    • Tworzenie typu z użyciem mapowania
   • Używanie typów warunkowych
    • Zagnieżdżanie typów warunkowych
    • Używanie typu warunkowego w klasie generycznej
    • Używanie typów warunkowych z uniami typów
     • Używanie wbudowanych dystrybucyjnych typów warunkowych
    • Używanie typów warunkowych podczas mapowania typów
    • Identyfikowanie właściwości określonego typu
    • Automatyczne ustalanie typów dodatkowych w warunkach
     • Ustalanie typu funkcji
   • Podsumowanie
  • Rozdział 14. Praca z JavaScriptem
   • Przygotowanie projektu
    • Dodawanie kodu TypeScriptu do przykładowego projektu
   • Praca z JavaScriptem
    • Dołączanie kodu JavaScriptu w trakcie kompilacji
    • Sprawdzanie typu kodu JavaScriptu
   • Opisywanie typów używanych w kodzie JavaScriptu
    • Używanie komentarzy do opisywania typów
    • Używanie plików deklaracji typu
    • Opisywanie kodu JavaScriptu przygotowanego przez podmioty zewnętrzne
    • Używanie plików deklaracji pochodzących z projektu Definitely Typed
    • Używanie pakietów zawierających deklaracje typu
   • Generowanie plików deklaracji
   • Podsumowanie
  • Część III. Tworzenie aplikacji internetowych
  • Rozdział 15. Tworzenie aplikacji internetowej TypeScriptu część I
   • Przygotowanie projektu
   • Przygotowanie zestawu narzędzi
   • Dodawanie obsługi paczek
   • Dodawanie programistycznego serwera WWW
   • Utworzenie modelu danych
    • Utworzenie źródła danych
   • Generowanie treści HTML-a za pomocą API modelu DOM
    • Dodawanie obsługi stylów Bootstrap CSS
   • Używanie formatu JSX do tworzenia treści HTML-a
    • Sposób działania JSX
    • Konfigurowanie kompilatora TypeScriptu i procedury wczytującej pakiet webpack
    • Tworzenie funkcji fabryki
    • Używanie klasy JSX
    • Importowanie funkcji fabryki w klasie JSX
   • Dodawanie funkcjonalności do aplikacji
    • Wyświetlanie filtrowanej listy produktów
    • Wyświetlanie treści i obsługa uaktualnień
   • Podsumowanie
  • Rozdział 16. Tworzenie aplikacji internetowej TypeScriptu część II
   • Przygotowanie projektu
   • Dodawanie usługi sieciowej
    • Wykorzystanie źródła danych w aplikacji
   • Używanie dekoratorów
    • Używanie metadanych dekoratora
   • Dokończenie aplikacji
    • Dodawanie klasy Header
    • Dodawanie klasy obsługującej szczegóły zamówienia
    • Dodawanie klasy obsługującej potwierdzenie zamówienia
    • Zakończenie pracy nad aplikacją
   • Wdrażanie aplikacji
    • Dodawanie pakietu produkcyjnego serwera HTTP
    • Tworzenie pliku dla trwałego magazynu danych
    • Utworzenie serwera
    • Używanie względnych adresów URL do obsługi żądań danych
    • Kompilacja aplikacji
    • Testowanie gotowej aplikacji
   • Umieszczanie aplikacji w kontenerze
    • Instalowanie Dockera
    • Przygotowanie aplikacji
    • Tworzenie kontenera Dockera
    • Uruchamianie aplikacji
   • Podsumowanie
  • Rozdział 17. Tworzenie aplikacji internetowej Angulara część I
   • Przygotowanie projektu
    • Konfigurowanie usługi sieciowej
    • Konfigurowanie pakietu Bootstrap CSS
    • Uruchomienie przykładowej aplikacji
   • Rola TypeScriptu w programowaniu z użyciem frameworka Angular
    • Rola TypeScriptu w łańcuchu narzędzi Angulara
    • Poznajemy dwa kompilatory Angulara
   • Utworzenie modelu danych
    • Utworzenie źródła danych
    • Utworzenie implementacji klasy źródła danych
    • Konfigurowanie źródła danych
   • Wyświetlenie filtrowanej listy produktów
    • Wyświetlanie przycisków kategorii
    • Utworzenie nagłówka
    • Połączenie komponentów produktu, kategorii i nagłówka
   • Konfigurowanie aplikacji
   • Podsumowanie
  • Rozdział 18. Tworzenie aplikacji internetowej Angulara część II
   • Przygotowanie projektu
   • Dokończenie pracy nad funkcjonalnością aplikacji
    • Dodawanie komponentu obsługującego podsumowanie zamówienia
    • Tworzenie konfiguracji routingu
   • Wdrażanie aplikacji
    • Dodawanie pakietu produkcyjnego serwera HTTP
    • Tworzenie pliku dla trwałego magazynu danych
    • Utworzenie serwera
    • Używanie względnych adresów URL do obsługi żądań danych
    • Kompilacja aplikacji
    • Testowanie gotowej aplikacji
   • Umieszczanie aplikacji w kontenerze
    • Przygotowanie aplikacji
    • Tworzenie kontenera Dockera
    • Uruchamianie aplikacji
   • Podsumowanie
  • Rozdział 19. Tworzenie aplikacji internetowej React część I
   • Przygotowanie projektu
    • Konfigurowanie usługi sieciowej
    • Instalowanie pakietu Bootstrap CSS
    • Uruchamianie przykładowej aplikacji
   • TypeScript i programowanie React
   • Definiowanie typów encji
   • Wyświetlanie filtrowanej listy produktów
    • Używanie zaczepów i komponentów funkcyjnych
    • Wyświetlanie listy kategorii i nagłówka
    • Przygotowanie i przetestowanie komponentów
   • Utworzenie magazynu danych
    • Utworzenie klasy żądania HTTP
    • Połączenie komponentów z magazynem danych
   • Podsumowanie
  • Rozdział 20. Tworzenie aplikacji internetowej React część II
   • Przygotowanie projektu
   • Konfigurowanie routingu URL
   • Dokończenie pracy nad funkcjonalnością aplikacji
    • Dodawanie komponentu obsługującego podsumowanie zamówienia
    • Dodawanie komponentu potwierdzającego złożenie zamówienia
    • Dokończenie konfiguracji routingu
   • Wdrażanie aplikacji
    • Dodawanie pakietu produkcyjnego serwera HTTP
    • Tworzenie pliku dla trwałego magazynu danych
    • Utworzenie serwera
    • Używanie względnych adresów URL do obsługi żądań danych
    • Kompilacja aplikacji
    • Testowanie gotowej aplikacji
   • Umieszczanie aplikacji w kontenerze
    • Przygotowanie aplikacji
    • Tworzenie kontenera Dockera
    • Uruchamianie aplikacji
   • Podsumowanie
  • Rozdział 21. Tworzenie aplikacji internetowej Vue.js część I
   • Przygotowanie projektu
    • Konfigurowanie usługi sieciowej
    • Instalowanie pakietu Bootstrap CSS
    • Uruchamianie przykładowej aplikacji
   • TypeScript i programowanie w Vue.js
    • Zestaw narzędzi TypeScriptu podczas programowania z użyciem frameworka Vue.js
   • Utworzenie klas encji
   • Wyświetlanie filtrowanej listy produktów
    • Wyświetlanie listy kategorii i nagłówka
    • Tworzenie i testowanie komponentów
   • Utworzenie magazynu danych
    • Utworzenie dekoratorów magazynu danych
    • Połączenie komponentów z magazynem danych
   • Dodawanie obsługi usługi sieciowej
   • Podsumowanie
  • Rozdział 22. Tworzenie aplikacji internetowej Vue.js część II
   • Przygotowanie projektu
   • Konfigurowanie routingu URL
   • Dokończenie pracy nad funkcjonalnością aplikacji
    • Dodawanie komponentu obsługującego podsumowanie zamówienia
    • Dodawanie komponentu potwierdzającego złożenie zamówienia
    • Dokończenie konfiguracji routingu
   • Wdrażanie aplikacji
    • Dodawanie pakietu produkcyjnego serwera HTTP
    • Tworzenie pliku dla trwałego magazynu danych
    • Utworzenie serwera
    • Używanie względnych adresów URL do obsługi żądań danych
    • Kompilacja aplikacji
    • Testowanie gotowej aplikacji
   • Umieszczanie aplikacji w kontenerze
    • Przygotowanie aplikacji
    • Tworzenie kontenera Dockera
    • Uruchamianie aplikacji
   • Podsumowanie
powrót