Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Python

Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnień w językach R i Python. Wydanie II Język: 1

978-83-283-7427-0

Cena Brutto: 69.00

Cena netto: 65.71

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Peter Bruce, Andrew Bruce, Peter Gedeck
Liczba_stron 296
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2021-06-16

Metody statystyczne są kluczowym narzędziem w data science, mimo to niewielu analityków danych zdobyło wykształcenie w ich zakresie. Może im to utrudniać uzyskiwanie dobrych efektów. Zrozumienie praktycznych zasad statystyki okazuje się ważne również dla programistów R i Pythona, którzy tworzą rozwiązania dla data science. Kursy podstaw statystyki rzadko jednak uwzględniają tę perspektywę, a większość podręczników do statystyki w ogóle nie zajmuje się narzędziami wywodzącymi się z informatyki.


To drugie wydanie popularnego podręcznika statystyki przeznaczonego dla analityków danych. Uzupełniono je o obszerne przykłady w Pythonie oraz wyjaśnienie, jak stosować poszczególne metody statystyczne w problemach data science, a także jak ich nie używać. Skoncentrowano się też na tych zagadnieniach statystyki, które odgrywają istotną rolę w data science. Wyjaśniono, które koncepcje są ważne i przydatne z tej perspektywy, a które mniej istotne i dlaczego. Co ważne, poszczególne koncepcje i zagadnienia praktyczne przedstawiono w sposób przyswajalny i zrozumiały również dla osób nienawykłych do posługiwania się statystyką na co dzień.

W książce między innymi:

 • analiza eksploracyjna we wstępnym badaniu danych
 • próby losowe a jakość dużych zbiorów danych
 • podstawy planowania eksperymentów
 • regresja w szacowaniu wyników i wykrywaniu anomalii
 • statystyczne uczenie maszynowe
 • uczenie nienadzorowane a znaczenie danych niesklasyfikowanych

Statystyka: klasyczne narzędzia w najnowszych technologiach!

  • Przedmowa
   • Konwencja zastosowana w tej książce
   • Wykorzystanie przykładów kodu
   • Podziękowania
  • Rozdział 1. Badania eksploracyjne
   • Elementy danych uporządkowanych
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Dane stabelaryzowane
    • Ramki danych i indeksy
    • Niestabelaryzowane struktury danych
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Miary położenia
    • Średnia
    • Mediana i estymatory odporne
     • Wartości odstające
    • Przykład: miara położenia dla wielkości populacji i wskaźnika morderstw
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Miary rozproszenia
    • Odchylenie standardowe i powiązane estymatory
    • Estymatory oparte na percentylach
    • Przykład: szacowanie zmienności dla populacji Stanów Zjednoczonych
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Badanie rozkładu danych
    • Percentyle i boxploty
    • Tablica częstości i histogramy
    • Szacowanie i wykresy gęstości rozkładu
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Badanie danych binarnych i skategoryzowanych
    • Moda
    • Wartość oczekiwana
    • Prawdopodobieństwo
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Korelacja
    • Wykres punktowy
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Badanie dwóch lub więcej zmiennych
    • Wykres przedziałów heksagonalnych i wykres konturowy (przedstawianie danych numerycznych względem danych numerycznych)
    • Dwie zmienne skategoryzowane
    • Dane kategoryzowane i numeryczne
    • Wizualizacja wielu zmiennych
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Podsumowanie
  • Rozdział 2. Rozkłady danych i prób
   • Losowy dobór i obciążenie próby
    • Obciążenie
    • Dobór losowy
    • Rozmiar a jakość: kiedy rozmiar ma znaczenie?
    • Średnia z próby a średnia z populacji
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Błąd doboru
    • Regresja do średniej
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Rozkład próbkowania dla statystyki
    • Centralne twierdzenie graniczne
    • Błąd standardowy
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Próby bootstrapowe
    • Ponowne próbkowanie a próby bootstrapowe
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Przedziały ufności
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Rozkład normalny
    • Standaryzowany rozkład normalny i wykres K-K
   • Rozkłady z długimi ogonami
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Rozkład t-Studenta
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Rozkład binarny
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Rozkład chi-kwadrat
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Rozkład F
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Rozkład Poissona i jego pochodne
    • Rozkład Poissona
    • Rozkład wykładniczy
    • Szacowanie współczynnika porażki
    • Rozkład Weibulla
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Podsumowanie
  • Rozdział 3. Eksperymenty statystyczne i testowanie istotności
   • Test A/B
    • Po co Ci grupa kontrolna?
    • Dlaczego tylko A/B? Dlaczego nie C, D itd.?
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Testowanie hipotezy
    • Hipoteza zerowa
    • Hipoteza alternatywna
    • Test jednostronny i test dwustronny
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Testy randomizacyjne
    • Test permutacyjny
    • Przykład: licznik odwiedzin strony
    • Zupełny test permutacyjny i bootstrap
    • Test permutacyjny: podstawa w data science
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Istotność statystyczna i p-wartość
    • p-wartość
    • Alfa
     • Kontrowersje związane z p-wartością
     • Istotność praktyczna
    • Błędy pierwszego i drugiego rodzaju
    • Data science i p-wartość
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Test t
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Testowanie wielokrotne
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Stopnie swobody
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • ANOVA
    • Statystyka F
    • Dwustronna ANOVA
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Test chi-kwadrat
    • Test chi-kwadrat: podejście randomizacyjne
    • Test chi-kwadrat: teoria
    • Dokładny test Fishera
    • Znaczenie testu chi-kwadrat w data science
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Algorytm Wielorękiego Bandyty
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Moc i rozmiar próby
    • Rozmiar próby
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Podsumowanie
  • Rozdział 4. Regresja i predykcja
   • Prosta regresja liniowa
    • Równanie regresji
    • Dopasowanie wartości i rezydua
    • Metoda najmniejszych kwadratów
    • Predykcja a objaśnienie (profilowanie)
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Regresja wieloraka
    • Przykład: wartość domów w King County
    • Ocena modelu
    • Kroswalidacja
    • Dobór modelu i regresja krokowa
    • Regresja ważona
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Predykcja z wykorzystaniem regresji
    • Niebezpieczeństwa związane z ekstrapolacją
    • Przedziały ufności i predykcji
   • Zmienne skategoryzowane w regresji
    • Zmienne fikcyjne
    • Zmienne skategoryzowane na wielu poziomach
    • Uporządkowane zmienne skategoryzowane
   • Interpretacja równania regresji
    • Predyktory skorelowane
    • Współliniowość
    • Zmienne zakłócające
    • Interakcje i efekty główne
   • Diagnostyka regresji
    • Wartości odstające
    • Obserwacje wpływowe
    • Heteroskedastyczność, anormalność i błędy skorelowane
    • Wykresy częściowych rezyduów i nieliniowość
   • Regresja wielomianowa i regresja sklejana
    • Wielomian
    • Funkcja sklejana
    • Uogólnione modele addytywne
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Podsumowanie
  • Rozdział 5. Klasyfikacja
   • Naiwny klasyfikator bayesowski
    • Dlaczego klasyfikator bayesowski jest niepraktyczny?
    • Naiwne rozwiązanie
    • Numeryczne zmienne objaśniające
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Analiza dyskryminacyjna
    • Macierz kowariancji
    • Liniowy dyskryminator Fishera
    • Prosty przykład
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Regresja logistyczna
    • Funkcja odpowiedzi logistycznej i logit
    • Regresja logistyczna i GLM
    • Uogólnione modele liniowe
    • Wartości prognozowane na podstawie regresji logistycznej
    • Interpretacja współczynników i iloraz szans
    • Regresja liniowa i regresja logistyczna: podobieństwa i różnice
     • Dopasowanie modelu
    • Ocena modelu
     • Analiza reszt
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Ewaluacja modeli klasyfikacji
    • Macierz błędów
    • Problem mało licznych klas
    • Precyzja, czułość i swoistość
    • Krzywa ROC
    • Pole pod wykresem krzywej ROC
    • Lift
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Strategie dla niezbilansowanych danych
    • Undersampling
    • Oversampling i zwiększenie/obniżenie wag
    • Generowanie danych
    • Klasyfikacja oparta na kosztach
    • Badanie prognozy
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Podsumowanie
  • Rozdział 6. Statystyczne uczenie maszynowe
   • K-najbliższych sąsiadów
    • Przykład: przewidywanie opóźnienia w spłacie pożyczki
    • Metryki odległości
    • Kodowanie 1 z n
    • Standaryzacja (normalizacja, z-wartość)
    • Dobór K
    • KNN w doborze cech
   • Drzewa decyzyjne
    • Prosty przykład
    • Algorytm rekursywnego podziału
    • Pomiar homogeniczności lub zanieczyszczenia
    • Zatrzymanie wzrostu drzewa
     • Kontrolowanie złożoności drzewa w R
     • Kontrolowanie złożoności drzewa w Pythonie
    • Prognoza ciągłych wartości
    • Jak są wykorzystywane drzewa
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Bagging i lasy losowe
    • Bagging
    • Las losowy
    • Istotność zmiennej
    • Hiperparametry
   • Boosting
    • Algorytm wzmacniania
    • XGBoost
    • Regularyzacja: unikanie nadmiernego dopasowania
    • Hiperparametry i kroswalidacja
   • Podsumowanie
  • Rozdział 7. Uczenie nienadzorowane
   • Analiza głównych składowych
    • Prosty przykład
    • Obliczanie głównych składowych
    • Interpretacja głównych składowych
    • Analiza odpowiedniości
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Metoda K-średnich (centroidów)
    • Prosty przykład
    • Algorytm K-średnich
    • Interpretacja klastrów
    • Dobór liczby klastrów
   • Klasteryzacja hierarchiczna
    • Prosty przykład
    • Dendrogram
    • Algorytm aglomeracyjny
    • Miary podobieństwa
   • Klasteryzacja oparta na modelu
    • Wielowymiarowy rozkład normalny
    • Mieszaniny rozkładów normalnych
    • Dobór liczby klastrów
    • Dla pogłębienia wiedzy
   • Skalowanie i zmienne skategoryzowane
    • Skalowanie zmiennych
    • Zmienne dominujące
    • Zmienne skategoryzowane i odległość Gowera
    • Problem z klasteryzacją danych mieszanych
   • Podsumowanie
  • Bibliografia
   • O autorach
   • Kolofon
powrót
 
Produkty Podobne
Jak zaprogramować robota. Zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu autonomicznych robotów. Wydanie II
Python i Excel. Nowoczesne środowisko do automatyzacji i analizy danych
Programowanie w Pythonie dla średnio zaawansowanych. Najlepsze praktyki tworzenia czystego kodu
Python. Automatyzacja zadań. Jak efektywnie pracować z danymi, arkuszami Excela, raportami i e-mailami. Wydanie II
Python 3. Projekty dla początkujących i pasjonatów
Czyszczenie danych w Pythonie. Receptury. Nowoczesne techniki i narzędzia Pythona do wykrywania i eliminacji zanieczyszczeń oraz wydobywania kluczowych cech z danych
Python dla testera
Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny
Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnień w językach R i Python. Wydanie II
Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry
Więcej produktów