Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk

W trosce o zapewnienie maksymalnej ochrony praw przysługujących naszym Klientom w myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 roku oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przedstawiamy zmieniony z dniem 25 grudnia 2014 regulamin działania Księgarni internetowej www.novatech.com.pl


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.novatech.com.pl

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy www.novatech.com.pl prowadzony jest przez firmę NOVATECH z siedzibą w Radomiu (kod pocztowy 26-612) ul. Renesansowa 6-42, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – data rozpoczęcia działalności 1994-04-14. Nr NIP 796-002-36-30, nr REGON 670702312

Firma NOVATECH udostępnia różne drogi kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących prowadzonej księgarni  internetowej, w tym również w sprawach realizacji zamówienia, dostępności i ewentualnych reklamacji:

telefony: (48) 685 60 90; (12) 399 42 14; (22) 201 92 90; (32) 720 95 58; (61) 622 74 16– czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W tych samych godzinach czynny jest telefon komórkowy 696 489 327.

Kontakt e-mail:  sklep@novatech.com.pl

 1. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.novatech.com.pl
 3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: od jednego dnia roboczego w przypadku większości książek polskojęzycznych, kilkunastu w przypadku książek importowanych, oraz kilku dni roboczych w przypadku notebooków i czytników e-booków.

 

 §3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, zgodnie z wyborem kupującego.
 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.
 5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 

 §4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.
 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

 

 §5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, (pełny tekst ustawy: http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.116.0000827,ustawa-o-prawach-konsumenta.html ) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 3. Kupujący dokonuje zwrotu produktu na adres Sprzedającego.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku -Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz Uchwała z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014