Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Python

Python. Nowoczesne programowanie w prostych krokach. Wydanie II Język: 1

978-83-283-6842-2

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Bill Lubanovic
Liczba_stron 544
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2020-11-17

Python nie jest językiem idealnym, jednak przybywa programistów, którzy uważają go za bliski ideału. Wyróżnia się prostotą i wszechstronnością. Jest wdzięcznym narzędziem do badania danych i tworzenia systemów sztucznej inteligencji, uwielbiają go analitycy, ekonomiści i naukowcy. Może posłużyć do tworzenia stron WWW czy aplikacji specjalnego przeznaczenia. Python należy do najbardziej spójnych i czytelnych języków programowania. Jest przykładem całkiem udanego kompromisu pomiędzy prostotą, łatwością przyswajania i wyjątkową skutecznością. Z pewnością warto się go nauczyć, jednak od początku dobrze jest wpoić sobie nawyki pisania kodu nowoczesnego, wysokiej jakości, zgodnego z dobrą praktyką.


Oto znakomity, przystępny i świetnie napisany podręcznik do nauki Pythona. Opisuje podstawy kodu i struktur danych i stopniowo wprowadza bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak praca z bazami danych i stronami WWW, podstawy działania chmury obliczeniowej, uczenia maszynowego i strumieniowania zdarzeń. Poza standardową biblioteką Pythona przedstawiono tu przydatne zewnętrzne pakiety, dokładniej opisano te najbardziej pomocne. Omówiono dobre praktyki tworzenia, testowania i diagnozowania kodu. Książka zawiera też mnóstwo wskazówek i przykładów kodu. Wyjaśnia pewne szczególne funkcjonalności Pythona, których stosowanie jest o wiele lepszym rozwiązaniem niż adaptowanie technik z innych języków. Nawet jeśli dziś o programowaniu wiesz mniej niż niewiele, dzięki temu podręcznikowi staniesz się prawdziwym pythonowcem!


W tej książce między innymi:

 • podstawy Pythona oraz funkcje, moduły i pakiety
 • programowanie zorientowane obiektowo
 • praca z bazami danych: relacyjnymi i NoSQL
 • klienty internetowe, serwery, interfejsy API i usługi
 • zarządzanie programami, procesami i wątkami
 • implementacja współbieżności i komunikacji sieciowej

Problemy? Rozwiąż je po pythonowsku!

Wstęp 21

CZĘŚĆ I. PODSTAWY PYTHONA

1. Przedsmak Pythona 29

 • Zagadki 29
 • Kilka małych programów 31
 • Większy program 33
 • Python w praktyce 36
 • Python i inne języki 37
 • Dlaczego właśnie Python? 39
 • Kiedy nie używać Pythona? 41
 • Wersje Pythona 2 i 3 42
 • Instalacja Pythona 42
 • Uruchomienie Pythona 42
  • Interaktywny interpreter 43
  • Skrypty 43
  • Co dalej? 44
 • Twoja chwila zen 44
 • Już wkrótce 45
 • Do zrobienia 45

2. Dane - typy, wartości, zmienne i nazwy 47

 • Dane w Pythonie to obiekty 47
 • Typy danych 48
 • Mutowalność 49
 • Wartości 49
 • Zmienne 50
 • Przypisania 51
 • Zmienne to nazwy, a nie miejsca w pamięci 52
 • Przypisania wielokrotne 55
 • Ponowne przypisania 55
 • Kopiowanie 55
 • Nadawaj zmiennym właściwe nazwy 56
 • Już wkrótce 57
 • Do zrobienia 57

3. Liczby 59

 • Typ logiczny 59
 • Typ całkowity 60
  • Literały 60
  • Działania 61
  • Zmienne 63
  • Kolejność działań 65
  • Podstawa systemu liczbowego 65
  • Konwersja typów 68
  • Jak duża może być liczba całkowita? 69
 • Typ zmiennoprzecinkowy 70
 • Funkcje matematyczne 71
 • Już wkrótce 71
 • Do zrobienia 72

4. Podejmowanie decyzji, czyli instrukcja if 73

 • Komentowanie za pomocą znaku # 73
 • Kontynuacja wiersza za pomocą znaku 74
 • Sprawdzanie za pomocą instrukcji if, elif i else 75
 • Co oznacza True? 77
 • Wielokrotne sprawdzanie za pomocą operatora in 78
 • Nowość: operator walrus 79
 • Już wkrótce 80
 • Do zrobienia 80

5. Ciągi znaków 81

 • Tworzenie ciągu znaków za pomocą cudzysłowów i apostrofów 81
 • Tworzenie ciągu za pomocą funkcji str() 84
 • Ucieczka ze znakiem 84
 • Łączenie ciągów za pomocą znaku + 85
 • Powielanie ciągu za pomocą znaku * 86
 • Wyodrębnianie znaku za pomocą nawiasów [] 86
 • Wyodrębnianie fragmentu ciągu za pomocą wycinka 87
 • Określanie długości ciągu za pomocą funkcji len() 89
 • Dzielenie ciągu za pomocą funkcji split() 89
 • Łączenie ciągów za pomocą funkcji join() 90
 • Zastępowanie fragmentów ciągu za pomocą funkcji replace() 90
 • Przycinanie ciągu za pomocą funkcji strip() 91
 • Przeszukiwanie i wybieranie ciągów znaków 92
 • Wielkości liter 93
 • Wyrównywanie ciągu znaków 94
 • Formatowanie ciągów znaków 94
  • Formatowanie w starym stylu za pomocą znaku % 94
  • Formatowanie w starym stylu za pomocą znaków {} i funkcji format() 97
  • Najnowszy styl formatowania: f-ciągi 98
 • Więcej o ciągach 99
 • Już wkrótce 99
 • Do zrobienia 100

6. Pętle while i for 101

 • Powtarzanie operacji za pomocą instrukcji while 101
  • Przerywanie pętli za pomocą instrukcji break 102
  • Powrót na początek pętli za pomocą instrukcji continue 102
  • Sprawdzanie przerwania pętli za pomocą instrukcji else 103
 • Iterowanie za pomocą instrukcji for i in 103
  • Przerywanie pętli za pomocą instrukcji break 104
  • Powrót na początek pętli za pomocą instrukcji continue 104
  • Sprawdzanie przerwania pętli za pomocą instrukcji else 104
  • Generowanie sekwencji liczb za pomocą funkcji range() 105
 • Inne iteratory 106
 • Już wkrótce 106
 • Do zrobienia 106

7. Krotki i listy 107

 • Krotki 107
  • Tworzenie krotek za pomocą przecinków i nawiasów 107
  • Tworzenie krotek za pomocą funkcji tuple() 109
  • Łączenie krotek za pomocą znaku dodawania 109
  • Powielanie elementów krotki za pomocą znaku mnożenia 109
  • Porównywanie krotek 109
  • Iterowanie krotek za pomocą instrukcji for i in 109
  • Modyfikowanie krotek 110
 • Listy 110
  • Tworzenie list za pomocą nawiasów kwadratowych 110
  • Tworzenie i przekształcanie list za pomocą funkcji list() 111
  • Tworzenie list z ciągów za pomocą funkcji split() 111
  • Odczytywanie elementu listy za pomocą nawiasów kwadratowych i indeksu 112
  • Wyodrębnianie elementów listy za pomocą wycinków 112
  • Dołączanie elementu do listy za pomocą funkcji append() 113
  • Wstawianie elementu wewnątrz listy za pomocą funkcji insert() 113
  • Powielanie elementów listy za pomocą znaku mnożenia 114
  • Łączenie list za pomocą funkcji extend() i znaku dodawania 114
  • Modyfikowanie elementu listy za pomocą nawiasów kwadratowych i indeksu 114
  • Modyfikowanie elementów listy za pomocą wycinka 115
  • Usuwanie elementu listy za pomocą instrukcji del i indeksu 115
  • Usuwanie elementu o zadanej wartości za pomocą funkcji remove() 116
  • Odczytywanie i usuwanie elementu listy za pomocą funkcji pop() 116
  • Usuwanie wszystkich elementów listy za pomocą funkcji clear() 116
  • Wyszukiwanie elementu o zadanej wartości za pomocą funkcji index() 117
  • Sprawdzanie zawartości listy za pomocą instrukcji in 117
  • Zliczanie wystąpień wartości za pomocą funkcji count() 117
  • Przekształcenie listy w ciąg znaków za pomocą funkcji join() 117
  • Zmienianie kolejności elementów za pomocą funkcji sort() i sorted() 118
  • Sprawdzanie długości listy za pomocą funkcji len() 119
  • Przypisywanie listy zmiennej za pomocą znaku równości 119
  • Kopiowanie listy za pomocą funkcji copy() i list() oraz wycinka 119
  • Kopiowanie zawartości listy za pomocą funkcji deepcopy() 120
  • Porównywanie list 121
  • Iterowanie listy za pomocą instrukcji for i in 121
  • Iterowanie kilku list za pomocą funkcji zip() 122
  • Tworzenie listy za pomocą wyrażenia listowego 123
  • Listy list 125
 • Krotki a listy 126
 • Nie ma wyrażeń krotkowych 126
 • Już wkrótce 126
 • Do zrobienia 127

8. Słowniki i zbiory 129

 • Słowniki 129
  • Tworzenie słownika za pomocą nawiasów klamrowych 129
  • Tworzenie słownika za pomocą funkcji dict() 130
  • Przekształcanie struktury w słownik za pomocą funkcji dict() 130
  • Dodawanie i zmienianie elementów słownika za pomocą nawiasów kwadratowych i klucza 131
  • Odczytywanie wartości za pomocą nawiasów kwadratowych i klucza oraz funkcji get() 132
  • Odczytywanie wszystkich kluczy za pomocą funkcji keys() 133
  • Odczytywanie wszystkich wartości za pomocą funkcji values() 133
  • Odczytywanie wszystkich par klucz-wartość za pomocą funkcji items() 133
  • Odczytywanie długości słownika za pomocą funkcji len() 133
  • Łączenie słowników za pomocą nawiasów klamrowych i znaków mnożenia 134
  • Łączenie słowników za pomocą funkcji update() 134
  • Usuwanie elementu słownika za pomocą instrukcji del i klucza 135
  • Odczytywanie i usuwanie elementu słownika za pomocą funkcji pop() 135
  • Usuwanie wszystkich elementów słownika za pomocą funkcji clear() 135
  • Sprawdzanie dostępności klucza za pomocą instrukcji in 136
  • Przypisywanie wartości za pomocą znaku równości 136
  • Kopiowanie słownika za pomocą funkcji copy() 136
  • Kopiowanie zawartości słownika za pomocą funkcji deepcopy() 137
  • Porównywanie słowników 138
  • Iterowanie elementów słownika za pomocą instrukcji for i in 138
  • Wyrażenia słownikowe 139
 • Zbiory 140
  • Tworzenie zbioru za pomocą funkcji set() 140
  • Przekształcanie struktury w zbiór za pomocą funkcji set() 141
  • Odczytywanie długości zbioru za pomocą funkcji len() 141
  • Dodawanie elementów do zbioru za pomocą funkcji add() 141
  • Usuwanie elementów zbioru za pomocą funkcji remove() 142
  • Iterowanie zbioru za pomocą instrukcji for i in 142
  • Sprawdzanie dostępności elementu za pomocą instrukcji in 142
  • Kombinacje wartości i operatory 143
  • Wyrażenia zbiorowe 145
  • Tworzenie niemutowalnych zbiorów za pomocą funkcji frozenset() 146
 • Poznane struktury danych 146
 • Tworzenie większych struktur 147
 • Już wkrótce 148
 • Do zrobienia 148

9. Funkcje 149

 • Definiowanie funkcji za pomocą instrukcji def 149
 • Wywołanie funkcji z nawiasami 150
 • Argumenty i parametry 150
  • Wartość None jest przydatna 152
  • Argumenty pozycyjne 153
  • Argumenty nazwane 153
  • Domyślne wartości parametrów 154
  • Rozbijanie/zbieranie argumentów pozycyjnych za pomocą znaku * 155
  • Rozbijanie/zbieranie argumentów nazwanych za pomocą znaków ** 156
  • Stosowanie wyłącznie argumentów nazwanych 157
  • Argumenty mutowalne i niemutowalne 158
 • Komentarze dokumentacyjne 158
 • Funkcje jako typy pierwszoklasowe 159
 • Funkcje wewnętrzne 161
  • Domknięcia 161
 • Funkcje anonimowe: wyrażenia lambda 162
 • Generatory 163
  • Funkcje generatorowe 163
  • Wyrażenia generatorowe 164
 • Dekoratory 164
 • Przestrzenie nazw i zakresy widoczności 166
 • Podwójne znaki podkreślenia w nazwach 168
 • Rekurencja 169
 • Funkcje asynchroniczne 170
 • Wyjątki 170
  • Obsługiwanie wyjątków za pomocą instrukcji try i except 171
  • Definiowanie własnych wyjątków 172
 • Już wkrótce 173
 • Do zrobienia 173

10. Obiekty i klasy 175

 • Czym jest obiekt? 175
 • Proste obiekty 176
  • Definiowanie klasy 176
  • Atrybuty 177
  • Metody 178
  • Inicjacja obiektu 178
 • Dziedziczenie klas 179
  • Dziedziczenie klasy nadrzędnej 179
  • Nadpisywanie metod 181
  • Dodawanie metod 182
  • Odwołanie do klasy nadrzędnej za pomocą metody super() 182
  • Dziedziczenie wielu klas 183
  • Domieszki 185
 • Argument self 185
 • Dostęp do atrybutów 186
  • Dostęp bezpośredni 186
  • Gettery i settery 186
  • Dostęp do atrybutów za pośrednictwem właściwości 187
  • Właściwości zwracające wyliczane wartości 188
  • Prywatność dzięki modyfikacji nazwy 189
  • Atrybuty klas i obiektów 190
 • Rodzaje metod 191
  • Metody instancji 191
  • Metody klasy 191
  • Metody statyczne 192
 • Kacze typowanie 192
 • Magiczne metody 194
 • Agregowanie i komponowanie klas 196
 • Kiedy stosować obiekty, a kiedy inne struktury 197
 • Nazwane krotki 198
 • Klasy danych 199
 • Pakiet attrs 200
 • Już wkrótce 201
 • Do zrobienia 201

11. Moduły, pakiety i inne rzeczy 203

 • Moduły i instrukcja import 203
  • Importowanie modułu 203
  • Importowanie modułu z przemianowaniem 205
  • Importowanie tylko tego, co jest potrzebne 205
 • Pakiety 206
  • Ścieżka wyszukiwania modułów 207
  • Importowanie względne i bezwzględne 208
  • Przestrzenie pakietów 208
  • Moduły a obiekty 209
 • Przydatne rzeczy w standardowej bibliotece Pythona 210
  • Obsługa brakujących kluczy za pomocą funkcji setdefault() i defaultdict() 210
  • Zliczanie elementów za pomocą klasy Counter 212
  • Porządkowanie elementów według klucza za pomocą klasy OrderedDict 213
  • Stos + kolejka == deque 213
  • Iterowanie struktur danych za pomocą modułu itertools 214
  • Czytelne wyświetlanie za pomocą funkcji pprint() 215
  • Wartości losowe 216
 • Więcej narzędzi: zewnętrzny kod 217
 • Już wkrótce 217
 • Do zrobienia 217

CZĘŚĆ II. PYTHON W PRAKTYCE

12. Żonglowanie danymi 221

 • Dane tekstowe - kodowanie Unicode 222
  • Kodowanie Unicode w Pythonie 3 222
  • Schemat UTF-8 225
  • Kodowanie znaków 225
  • Dekodowanie znaków 227
  • Kody HTML 228
  • Normalizowanie znaków 229
  • Dodatkowe informacje 230
 • Dane tekstowe - wyrażenia regularne 230
  • Wyszukiwanie dokładnego początkowego dopasowania za pomocą funkcji match() 231
  • Wyszukiwanie pierwszego dopasowania za pomocą funkcji search() 233
  • Wyszukiwanie wszystkich dopasowań za pomocą funkcji findall() 233
  • Dzielenie ciągu według dopasowań za pomocą funkcji split() 233
  • Zastępowanie dopasowań za pomocą funkcji sub() 234
  • Wzorce: znaki specjalne 234
  • Wzorce: specyfikatory 235
  • Wzorce: określanie formatu wyniku funkcji 238
 • Dane binarne 238
  • Struktury bytes i bytearray 238
  • Konwertowanie danych binarnych za pomocą modułu struct 240
  • Inne narzędzia do przetwarzania danych binarnych 242
  • Konwertowanie bajtów i ciągów znaków za pomocą modułu binascii 243
  • Operatory bitowe 243
 • Już wkrótce 244
 • Do zrobienia 244

13. Data i czas 247

 • Rok przestępny 248
 • Moduł datetime 248
 • Moduł time 251
 • Odczytywanie i wyświetlanie daty i czasu 253
 • Wszystkie przekształcenia 256
 • Alternatywne moduły 257
 • Już wkrótce 257
 • Do zrobienia 257

14. Pliki i katalogi 259

 • Zapisywanie i odczytywanie plików 259
  • Tworzenie i otwieranie plików za pomocą funkcji open() 259
  • Zapisywanie danych tekstowych za pomocą instrukcji print() 260
  • Zapisywanie danych tekstowych za pomocą instrukcji write() 261
  • Odczytywanie pliku tekstowego za pomocą funkcji read(), readline() i readlines() 262
  • Zapisywanie danych binarnych za pomocą funkcji write() 264
  • Odczytywanie danych binarnych za pomocą funkcji read() 264
  • Automatyczne zamykanie pliku za pomocą instrukcji with 265
  • Przesuwanie wskaźnika za pomocą funkcji seek() 265
 • Mapowanie pamięci 267
 • Operacje na plikach 267
  • Sprawdzanie dostępności pliku za pomocą funkcji exists() 267
  • Sprawdzanie rodzaju elementu za pomocą funkcji isfile() 267
  • Kopiowanie pliku za pomocą funkcji copy() 268
  • Zmienianie nazwy pliku za pomocą funkcji rename() 268
  • Tworzenie odnośników za pomocą funkcji link() i symlink() 268
  • Zmienianie uprawnień do pliku za pomocą funkcji chmod() 269
  • Zmienianie właściciela pliku za pomocą funkcji chown() 269
  • Usuwanie pliku za pomocą funkcji remove() 269
 • Operacje na katalogach 270
  • Tworzenie katalogu za pomocą funkcji mkdir() 270
  • Usuwanie katalogu za pomocą funkcji rmdir() 270
  • Odczytywanie zawartości katalogu za pomocą funkcji listdir() 270
  • Zmienianie katalogu za pomocą funkcji chdir() 271
  • Wyszukiwanie plików i katalogów za pomocą funkcji glob() 271
 • Nazwy ścieżek 271
  • Uzyskiwanie ścieżki za pomocą funkcji abspath() 272
  • Uzyskiwanie ścieżki na podstawie symbolicznego odnośnika za pomocą funkcji realpath() 272
  • Tworzenie ścieżki za pomocą funkcji os.path.join() 272
  • Moduł pathlib 273
 • Klasy BytesIO i StringIO 274
 • Już wkrótce 275
 • Do zrobienia 275

15. Dane w czasie, czyli procesy i współbieżność 277

 • Programy i procesy 277
  • Tworzenie procesu za pomocą modułu subprocess 278
  • Tworzenie procesu za pomocą modułu multiprocessing 279
  • Przerywanie procesu za pomocą funkcji terminate() 280
  • Uzyskiwanie informacji systemowych za pomocą modułu os 280
  • Uzyskiwanie informacji o procesie za pomocą pakietu psutil 281
 • Automatyzacja poleceń 282
  • Pakiet invoke 282
  • Inne przydatne pakiety 283
 • Współbieżność 283
  • Kolejki 284
  • Procesy 285
  • Wątki 285
  • Moduł concurrent.futures 288
  • Zielone wątki i biblioteka gevent 290
  • Moduł twisted 293
  • Biblioteka asyncio 294
  • Biblioteka Redis 294
  • Nie tylko kolejki 297
 • Już wkrótce 298
 • Do zrobienia 298

16. Dane w pudełku, czyli trwałe zapisywanie 299

 • Płaskie pliki tekstowe 299
 • Dopełniane pliki tekstowe 299
 • Tabelaryczne pliki tekstowe 300
  • Format CSV 300
  • Format XML 302
  • Dane XML i bezpieczeństwo systemu 304
  • Format HTML 305
  • Format JSON 305
  • Format YAML 308
  • Moduł tablib 309
  • Biblioteka Pandas 309
  • Pliki konfiguracyjne 310
 • Pliki binarne 311
  • Dopełniane pliki binarne i mapowanie pamięci 311
  • Arkusze kalkulacyjne 312
  • Format HDF5 312
  • Format TileDB 312
 • Relacyjne bazy danych 312
  • Język SQL 313
  • Interfejs DB-API 315
  • Baza SQLite 315
  • Baza MySQL 317
  • Baza PostgreSQL 317
  • Biblioteka SQLAlchemy 318
  • Inne pakiety do obsługi baz danych 323
 • Bazy danych NoSQL 323
  • Rodzina formatów dbm 323
  • Baza Memcached 324
  • Baza Redis 325
  • Bazy dokumentowe 331
  • Bazy danych czasowych 332
  • Bazy grafowe 332
  • Inne bazy NoSQL 333
 • Bazy pełnotekstowe 333
 • Już wkrótce 334
 • Do zrobienia 334

17. Dane w przestrzeni, czyli sieć 335

 • Protokoły sieciowe 335
  • Gniazda sieciowe 336
  • Narzędzie Scapy 340
  • Narzędzie Netcat 341
 • Zasady komunikacji sieciowej 341
 • Zasada "zapytanie-odpowiedź" 341
  • Biblioteka ZeroMQ 342
  • Inne narzędzia do przesyłania komunikatów 345
 • Zasada "publikuj-subskrybuj" 346
  • Serwer Redis 346
  • Biblioteka ZeroMQ 347
  • Inne narzędzia typu "publikuj-subskrybuj" 349
 • Usługi internetowe 349
  • Usługa DNS 349
  • Moduły do obsługi poczty e-mail 350
  • Inne protokoły 350
 • Usługi WWW i interfejsy API 351
 • Serializacja danych 351
  • Moduł pickle 352
  • Inne formaty serializacyjne 353
 • Protokół RPC 353
  • Protokół XML-RPC 354
  • Protokół JSON-RPC 355
  • Biblioteka MessagePack RPC 356
  • Biblioteka zerorpc 357
  • Biblioteka gRPC 357
  • Biblioteka Twirp 358
 • Narzędzia do zdalnego zarządzania 358
 • Big Fat Data 359
  • Hadoop 359
  • Spark 359
  • Disco 360
  • Dask 360
 • Chmury 360
  • Amazon Web Services 361
  • Google Cloud 362
  • Microsoft Azure 362
  • OpenStack 362
 • Docker 362
  • Kubernetes 362
 • Już wkrótce 363
 • Do zrobienia 363

18. Sieć WWW 365

 • Klienci internetowi 366
  • Testowanie strony za pomocą programu telnet 367
  • Testowanie strony za pomocą programu curl 368
  • Testowanie strony za pomocą programu httpie 369
  • Testowanie strony za pomocą programu httpbin 369
  • Standardowe biblioteki WWW w Pythonie 369
  • Nie tylko standardowa biblioteka: moduł requests 371
 • Serwery WWW 373
  • Najprostszy serwer WWW 373
  • Interfejs WSGI 374
  • Interfejs ASGI 375
  • Serwer Apache 375
  • Serwer NGINX 376
  • Inne serwery WWW dla języka Python 377
 • Platformy dla serwerów WWW 377
  • Platforma Bottle 378
  • Platforma Flask 380
  • Platforma Django 384
  • Inne platformy 384
 • Platformy bazodanowe 385
 • Usługi WWW i automatyzacja 385
  • Moduł webbrowser 386
  • Moduł webview 386
 • Interfejsy API i REST 387
 • Automatyczne wyszukiwanie danych 388
  • Scrapy 388
  • BeautifulSoup 388
  • Moduł requests-html 389
 • Obejrzyjmy film 390
 • Już wkrótce 391
 • Do zrobienia 392

19. Stań się pythonistą 393

 • O programowaniu 393
 • Skąd wziąć kod? 394
 • Instalowanie pakietów 394
  • Program pip 395
  • Program virtualenv 395
  • Program pipenv 396
  • Menedżer pakietów 396
  • Instalacja plików źródłowych 396
 • Środowiska IDE 397
  • IDLE 397
  • PyCharm 397
  • IPython 398
  • Jupyter Notebook 399
  • JupyterLab 399
 • Nazwy i dokumentacja 399
 • Wskazówki typów 401
 • Testy 401
  • Programy pylint, pyflakes, flake8 i pep8 402
  • Pakiet unittest 403
  • Pakiet doctest 407
  • Pakiet nose 408
  • Inne platformy testujące 409
  • Ciągła integracja 409
 • Diagnostyka kodu 410
  • Funkcja print() 410
  • Dekoratory 411
  • Moduł pdb 412
  • Funkcja breakpoint() 417
 • Rejestrowanie komunikatów o błędach 417
 • Optymalizacja kodu 419
  • Pomiary czasu 419
  • Algorytmy i struktury danych 422
  • Cython, NumPy i rozszerzenia C 423
  • PyPy 424
  • Numba 424
 • Kontrola wersji kodu 425
  • Mercurial 425
  • Git 425
 • Rozpowszechnianie programów 428
 • Dowiedz się więcej 428
  • Książki 428
  • Strony internetowe 429
  • Grupy 429
  • Konferencje 429
  • Praca 430
 • Już wkrótce 430
 • Do zrobienia 430

20. Python w sztuce 431

 • Grafika dwuwymiarowa 431
  • Standardowa biblioteka 431
  • Biblioteki PIL i Pillow 432
  • ImageMagick 435
 • Grafika trójwymiarowa 436
 • Animacja trójwymiarowa 436
 • Graficzne interfejsy użytkownika 436
 • Wykresy i wizualizacja danych 438
  • Matplotlib 438
  • Seaborn 440
  • Bokeh 441
 • Gry 442
 • Dźwięk i muzyka 442
 • Już wkrótce 443
 • Do zrobienia 443

21. Python w biznesie 445

 • Pakiety biurowe 445
 • Operacje biznesowe 446
 • Przetwarzanie danych biznesowych 447
  • Wyodrębnianie, przekształcanie i ładowanie danych 447
  • Weryfikacja poprawności danych 450
  • Dodatkowe źródła informacji 451
 • Otwarte pakiety biznesowe 451
 • Python i finanse 451
 • Bezpieczeństwo danych finansowych 452
 • Mapy 452
  • Formaty danych 453
  • Wyświetlanie map w formacie shapefile 453
  • Geopandas 455
  • Inne pakiety kartograficzne 457
  • Aplikacje i dane 458
 • Już wkrótce 459
 • Do zrobienia 459

22. Python w nauce 461

 • Matematyka i statystyka w standardowej bibliotece 461
  • Funkcje matematyczne 461
  • Liczby zespolone 463
  • Precyzja obliczeń i moduł decimal 464
  • Działania na ułamkach zwykłych 464
  • Klasa array, czyli spakowana sekwencja wartości 465
  • Prosta statystyka w module statistics 465
  • Mnożenie macierzy 465
 • Naukowy Python 465
 • Pakiet NumPy 466
  • Tworzenie tablicy za pomocą funkcji array() 467
  • Tworzenie tablicy za pomocą funkcji arange() 467
  • Tworzenie tablicy za pomocą funkcji zeros(), ones() i random() 468
  • Zmienianie kształtu tablicy za pomocą metody reshape() 469
  • Odwoływanie się do elementów tablicy za pomocą nawiasów [] 469
  • Działania na tablicach 470
  • Algebra liniowa 471
 • Biblioteka SciPy 472
 • Biblioteka SciKit 472
 • Biblioteka Pandas 473
 • Python w różnych dziedzinach nauki 473
 • Już wkrótce 474
 • Do zrobienia 474

A. Sprzęt i oprogramowanie dla początkującego programisty 475

B. Instalacja Pythona 3 485

C. Coś z zupełnie innej beczki: asynchroniczność 493

D. Rozwiązania zadań 499

E. Ściągawka 539

powrót
 
Produkty Podobne
Python dla DevOps. Naucz się bezlitośnie skutecznej automatyzacji
Python i Asyncio. Programowanie asynchroniczne
Python. Nowoczesne programowanie w prostych krokach. Wydanie II
Praktyczne uczenie nienadzorowane przy użyciu języka Python
Python. Dobre praktyki profesjonalistów
Python dla programistów. Big Data i AI. Studia przypadków
Uczenie maszynowe w Pythonie dla każdego
Zacznij od Pythona. Pierwsze kroki w programowaniu
Python. Wprowadzenie. Wydanie V
Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy
Więcej produktów