Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie

Przewodnik po MongoDB. Wydajna i skalowalna baza danych. Wydanie III Język: 1

978-83-283-6533-9

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Shannon Bradshaw, Eoin Brazil, Kristina Chodorow
Liczba_stron 480
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2020-11-23

MongoDB jest wieloplatformowym, nierelacyjnym systemem do obsługi baz danych, napisanym w języku C++. Nie przypomina ściśle ustrukturyzowanych relacyjnych baz danych, zamiast tego korzysta z dokumentów w formacie BSON. Ułatwia to bardziej naturalne przetwarzanie informacji w aplikacjach, oczywiście przy zachowaniu możliwości tworzenia hierarchii oraz indeksowania. W ten sposób cały system zyskuje na wydajności, co jest szczególnie istotne przy przetwarzaniu bardzo dużych zbiorów danych. MongoDB umożliwia stosowanie elastycznych modeli danych, uzyskiwanie wysokiego poziomu dostępności i poziome skalowanie.


Ten praktyczny przewodnik jest przeznaczony dla użytkowników bazy MongoDB w wersji 4.2. W przystępny i konkretny sposób opisuje zalety stosowania dokumentowych baz danych, równocześnie wskazuje zaawansowane metody konfiguracji systemu oraz możliwe zastosowania w różnych projektach. Książka zainteresuje zarówno użytkowników i administratorów MongoDB, jak i programistów tworzących złożone aplikacje. Przedstawia kwestie tworzenia zapytań, indeksów, agregacji, transakcji, zbiorów replik, zarządzania systemem, shardingu i administrowania danymi, trwałości danych, monitorowania systemu oraz jego zabezpieczenia. Znalazło się tu także wprowadzenie do pracy z MongoDB, omówiono też zasady pracy z klastrem shardów oraz administrowania aplikacją i serwerem bazy MongoDB.


W książce między innymi:

 • ogólne zasady pracy z MongoDB
 • operacje zapisu i wyszukiwania oraz tworzenie złożonych zapytań
 • indeksy w kolekcjach, agregowanie danych i transakcje
 • lokalny zbiór replik i korzystanie z replikacji
 • konfiguracja elementów klastra
 • monitorowanie systemu, kopie bezpieczeństwa i odtwarzanie bazy MongoDB

MongoDB - przekonaj się na własnym systemie!

Przedmowa 15

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO MONGODB 19

1. Wprowadzenie 21

 • Łatwość użycia 21
 • Skalowanie 21
 • Bogactwo funkcji... 23
 • ...bez ograniczania prędkości 23
 • Filozofia 24

2. Zaczynamy 25

 • Dokumenty 25
 • Kolekcje 26
  • Dynamiczne schematy 26
  • Nazewnictwo 27
 • Bazy danych 28
 • Pobieranie i uruchamianie MongoDB 29
 • Wprowadzenie do powłoki MongoDB 30
  • Uruchamianie powłoki 31
  • Klient MongoDB 31
  • Podstawowe operacje w powłoce 32
 • Typy danych 34
  • Proste typy danych 34
  • Daty 36
  • Tablice 37
  • Zagnieżdżone dokumenty 37
  • Klucz _id i typ ObjectId 38
 • Używanie powłoki MongoDB 40
  • Porady przy używaniu powłoki 40
  • Uruchamianie skryptów w powłoce 41
  • Tworzenie pliku .mongorc.js 43
  • Dostosowywanie znaku zachęty 44
  • Edytowanie złożonych zmiennych 45
  • Niewygodne nazwy kolekcji 45

3. Tworzenie, aktualizowanie i usuwanie dokumentów 47

 • Wstawianie dokumentów 47
  • Metoda insertMany 47
  • Sprawdzanie poprawności wstawiania 50
  • Metoda insert 50
 • Usuwanie dokumentów 51
  • Metoda drop 52
 • Aktualizowanie dokumentów 52
  • Zastępowanie dokumentów 53
  • Używanie operatorów aktualizacji 54
  • Operacje typu upsert 64
  • Aktualizowanie wielu dokumentów 66
  • Zwracanie zaktualizowanych dokumentów 67

4. Zapytania 71

 • Metoda find 71
  • Wybieranie zwracanych kluczy 72
  • Ograniczenia 72
 • Kryteria zapytania 73
  • Zapytania warunkowe 73
  • Zapytania LUB 74
  • Operator $not 75
 • Zapytania związane z różnymi typami 75
  • Typ null 75
  • Wyrażenia regularne 76
  • Zapytania dotyczące tablic 77
  • Zapytania do dokumentów zagnieżdżonych 81
 • Zapytania $where 83
 • Kursory 84
  • Limity, pominięcia i sortowanie 85
  • Unikanie pomijania dużej liczby dokumentów 87
  • Nieśmiertelne kursory 89

CZĘŚĆ II. PROJEKTOWANIE APLIKACJI 91

5. Indeksy 93

 • Wprowadzenie do indeksów 93
  • Tworzenie indeksu 95
  • Wprowadzenie do indeksów złożonych 98
  • W jaki sposób MongoDB wybiera indeks? 102
  • Używanie indeksów złożonych 103
  • W jaki sposób operatory $ korzystają z indeksów? 120
  • Indeksowanie obiektów i tablic 130
  • Liczność indeksu 132
 • Dane z polecenia explain 132
 • Kiedy nie używać indeksu? 140
 • Rodzaje indeksów 141
  • Indeksy unikalne 141
  • Indeksy częściowe 143
 • Administrowanie indeksem 144
  • Identyfikowanie indeksów 145
  • Zmienianie indeksów 146

6. Specjalne typy indeksów i kolekcji 147

 • Indeksy geoprzestrzenne 147
  • Rodzaje zapytań geoprzestrzennych 148
  • Używanie indeksów geoprzestrzennych 149
  • Złożone indeksy geoprzestrzenne 157
  • Indeksy 2d 157
 • Indeksy wyszukiwania pełnotekstowego 159
  • Tworzenie indeksu tekstowego 160
  • Wyszukiwanie tekstowe 161
  • Optymalizowanie wyszukiwania pełnotekstowego 163
  • Wyszukiwanie w innych językach 164
 • Kolekcje ograniczone 164
  • Tworzenie kolekcji ograniczonych 166
  • Wieczne kursory 167
 • Indeksy o ograniczonym czasie życia 167
 • Przechowywanie plików za pomocą GridFS 168
  • Zaczynamy pracę z GridFS - mongofiles 168
  • Praca z GridFS w sterownikach MongoDB 169
  • Pod maską 170

7. Wprowadzenie do frameworka agregacji 173

 • Potoki, etapy i regulatory 173
 • Praca z etapami - typowe operacje 175
 • Wyrażenia 179
  • Etap typu $project 180
  • Etap typu $unwind 185
 • Wyrażenia tablicowe 192
 • Akumulatory 196
  • Używanie akumulatorów w etapie projekcji 197
 • Wprowadzenie do grupowania 198
  • Pole _id w etapie grupowania 202
  • Etap grupowania i etap projekcji 205
 • Zapisywanie wyników potoku agregacji do kolekcji 208

8. Transakcje 209

 • Wprowadzenie do transakcji 209
  • Definicja standardu ACID 209
 • Jak używać transakcji? 210
 • Dostosowywanie limitów transakcji w swojej aplikacji 214
  • Ograniczenia czasowe i limity wielkości protokołu 215

9. Projektowanie aplikacji 217

 • Projektowanie schematu danych 217
  • Wzorce projektowe schematów 218
 • Normalizacja i denormalizacja 221
  • Przykłady reprezentacji danych 222
  • Kardynalność 226
  • Znajomi, obserwujący i inne nieprzyjemności 226
 • Optymalizowanie manipulacji na danych 229
  • Usuwanie starych danych 229
 • Planowanie baz danych i kolekcji 230
 • Spójność danych 231
 • Migrowanie schematów 232
 • Zarządzanie schematami 233
 • Kiedy nie używać MongoDB? 233

CZĘŚĆ III. REPLIKACJA 235

10. Konfigurowanie zbioru replik 237

 • Wprowadzenie do replikacji 237
 • Konfigurowanie zbioru replik, część 1. 238
 • Przemyślenia na temat sieci 239
 • Przemyślenia na temat bezpieczeństwa 239
 • Konfigurowanie zbioru replik, część 2. 240
 • Kontrolowanie replikacji 243
 • Modyfikowanie konfiguracji zbioru replik 248
 • Jak zaprojektować zbiór? 250
  • Jak działa wybieranie serwera podstawowego? 252
 • Opcje konfiguracji elementów zbioru replik 253
  • Priorytet 254
  • Ukrywanie serwerów 254
  • Arbiter wyborów 255
  • Tworzenie indeksów 257

11. Komponenty zbioru replik 259

 • Synchronizacja 259
  • Synchronizacja początkowa 261
  • Replikacja 263
  • Jak radzić sobie z przestarzałymi danymi? 263
 • Żądania heartbeat 263
  • Stany elementów zbioru 264
 • Wybory 265
 • Cofanie zmian 266
  • Gdy cofanie operacji się nie powiedzie 269

12. Łączenie aplikacji ze zbiorem replik 271

 • Zachowania związane z łączeniem klienta ze zbiorem replik 271
 • Oczekiwanie na replikację operacji zapisu 273
  • Pozostałe wartości klucza "w" 275
 • Definiowanie gwarancji dla replikacji 275
  • Gwarantowany jeden serwer na centrum danych 275
  • Gwarancja większości nieukrytych serwerów 277
  • Tworzenie innych gwarancji 277
 • Wysyłanie żądań odczytu do serwerów wtórnych 278
  • Problemy ze spójnością danych 278
  • Problemy z obciążeniem serwerów 279
  • Kiedy warto korzystać z serwerów wtórnych do odczytywania danych 280

13. Administracja 283

 • Uruchamianie serwerów w trybie samodzielnym 283
 • Konfiguracja zbioru replik 284
  • Tworzenie zbioru replik 284
  • Zmienianie serwerów w zbiorze 285
  • Tworzenie większych zbiorów 285
  • Wymuszanie rekonfiguracji 286
 • Manipulowanie stanem serwera 286
  • Przekształcanie serwera podstawowego we wtórny 287
  • Zapobieganie wyborom 287
 • Monitorowanie replikacji 287
  • Odczytywanie statusu 288
  • Wizualizacja grafu replikacji 291
  • Pętle replikacji 292
  • Wyłączanie chainingu 292
  • Wyliczanie opóźnień 293
  • Zmiana wielkości protokołu operacji 294
  • Tworzenie indeksów 295
  • Replikacja budżetowa 296

CZĘŚĆ IV. SHARDING 299

14. Wprowadzenie do shardingu 301

 • Czym jest sharding? 301
  • Komponenty klastra 302
 • Sharding w klastrze jednoserwerowym 303

15. Konfigurowanie shardingu 313

 • Kiedy stosować sharding? 313
 • Uruchamianie serwerów 314
  • Serwery konfiguracji 314
  • Procesy mongos 315
  • Tworzenie sharda ze zbioru replik 316
  • Zwiększanie pojemności 319
  • Dzielenie danych 320
 • W jaki sposób MongoDB kontroluje dane klastra? 320
  • Zakresy kawałków 321
  • Dzielenie kawałków 323
 • Równoważenie obciążeń 325
 • Zestawienia 326
 • Strumienie zmian 326

16. Wybieranie klucza shardingu 329

 • Mierzenie sposobu używania kolekcji 329
 • Rozrysowywanie rozdziału danych 330
  • Rosnące klucze shardingu 330
  • Klucze shardingu o losowym rozkładzie 333
  • Klucze shardingu zależne od lokalizacji 335
 • Strategie kluczy shardingu 336
  • Haszowany klucz shardingu 336
  • Haszowane klucze shardingu dla systemu GridFS 338
  • Strategia węża strażackiego 338
  • Hotspoty 339
 • Reguły i wskazówki dotyczące kluczy shardingu 341
  • Ograniczenia kluczy shardingu 341
  • Kardynalność kluczy shardingu 343
 • Kontrolowanie rozdziału danych 343
  • Używanie klastra z wieloma bazami danych i kolekcjami 343
  • Sharding manualny 345

17. Administrowanie shardingiem 347

 • Sprawdzanie aktualnego stanu 347
  • Przeglądanie podsumowania za pomocą metody sh.status() 347
  • Przeglądanie informacji o konfiguracji 349
 • Kontrolowanie połączeń sieciowych 355
  • Pobieranie statystyk dotyczących połączeń 355
  • Ograniczanie liczby połączeń 362
 • Administrowanie serwerem 363
  • Dodawanie serwerów 363
  • Zmienianie serwerów w shardzie 363
  • Usuwanie sharda 364
 • Równoważenie danych 367
  • Proces równoważący 367
  • Zmiana wielkości kawałka 368
  • Przenoszenie kawałków 369
  • Wielkie kawałki 371
  • Odświeżanie konfiguracji 374

CZĘŚĆ V. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ 375

18. Kontrolowanie działania aplikacji 377

 • Przeglądanie aktualnych operacji 377
  • Wyszukiwanie problematycznych operacji 380
  • Zatrzymywanie operacji 380
  • Fałszywe alarmy 381
  • Zapobieganie powstawaniu fantomowych operacji 381
 • Używanie profilera systemowego 382
 • Wyliczanie wielkości 385
  • Dokumenty 385
  • Kolekcje 386
  • Bazy danych 390
 • Używanie narzędzi mongotop i mongostat 391

19. Wprowadzenie do bezpieczeństwa MongoDB 395

 • Uwierzytelnianie i autoryzacja 395
  • Mechanizmy uwierzytelniania 395
  • Autoryzacja 396
  • Stosowanie certyfikatów X.509 do uwierzytelniania serwerów i klientów 398
 • Samouczek uwierzytelniania i szyfrowania komunikacji w MongoDB 400
  • Tworzenie centrum certyfikacji 400
  • Generowanie i podpisywanie certyfikatów serwerów 405
  • Generowanie i podpisywanie certyfikatów klientów 406
  • Uruchamianie zbioru replik bez włączonego uwierzytelniania i autoryzacji 406
  • Tworzenie użytkownika administracyjnego 407
  • Ponowne uruchomienie zbioru replik z włączonym uwierzytelnianiem i autoryzacją 408

20. Trwałość danych 411

 • Trwałość danych na poziomie serwera dzięki mechanizmowi księgowania 411
 • Trwałość danych na poziomie klastra dzięki opcjom "write concern" 413
  • Opcje "w" i "wtimeout" 413
  • Używanie opcji "j" w dokumencie writeConcern 414
 • Trwałość danych na poziomie klastra dzięki opcjom "read concern" 415
 • Trwałość danych w transakcjach dzięki opcjom "write concern" 415
 • Czego MongoDB nie gwarantuje? 416
 • Poszukiwanie uszkodzeń danych 417

CZĘŚĆ VI. ADMINISTROWANIE SERWEREM 419

21. Konfigurowanie MongoDB w środowisku produkcyjnym 421

 • Uruchamianie z wiersza poleceń 421
  • Konfiguracja zapisana w pliku 425
 • Zatrzymywanie serwera MongoDB 426
 • Bezpieczeństwo 426
  • Szyfrowanie danych 427
  • Połączenia SSL 428
 • Protokołowanie 428

22. Monitorowanie MongoDB 431

 • Monitorowanie wykorzystania pamięci 431
  • Wprowadzenie do pamięci komputerów 431
  • Kontrolowanie wykorzystania pamięci 432
  • Kontrolowanie liczby błędów stron 433
  • Parametr I/O wait 435
 • Wyliczanie wielkości zbioru roboczego 435
  • Kilka przykładów zbiorów roboczych 437
 • Kontrolowanie wydajności 437
 • Kontrolowanie wolnej przestrzeni na dysku 439
 • Monitorowanie procesu replikacji 439

23. Tworzenie kopii zapasowych 443

 • Metody tworzenia kopii zapasowych 443
 • Tworzenie kopii zapasowej serwera 444
  • Migawka systemu plików 444
  • Kopiowanie plików z danymi 447
  • Używanie narzędzia mongodump 449
 • Szczególny przypadek kopii zapasowej zbioru replik 451
 • Szczególny przypadek kopii zapasowej klastra shardów 452
  • Tworzenie kopii zapasowej całego klastra i jej odtwarzanie 453
  • Tworzenie kopii zapasowej pojedynczego sharda i jej odtwarzanie 453

24. Wdrożenia MongoDB 455

 • Projektowanie systemu 455
  • Wybieranie nośników danych 455
  • Zalecane konfiguracje macierzy RAID 456
  • Procesor 457
  • System operacyjny 457
  • Przestrzeń wymiany 458
  • System plików 458
 • Wirtualizacja 459
  • Nadmierne używanie pamięci 459
  • Tajemnicza pamięć 459
  • Problemy z dyskami sieciowymi 459
  • Używanie dysków niesieciowych 461
 • Konfigurowanie ustawień systemowych 461
  • Wyłączanie opcji NUMA 461
  • Opcja readahead 463
  • Wyłączanie opcji THP 464
  • Wybieranie algorytmu planisty dysku 465
  • Wyłączanie śledzenia czasu dostępu 465
  • Modyfikowanie limitów 466
 • Konfigurowanie sieci 467
 • Porządkowanie systemu 469
  • Synchronizowanie zegarów 469
  • Proces OOM killer 469
  • Wyłączanie zadań okresowych 470

A. Instalowanie MongoDB 471

 • Wybieranie wersji 471
 • Instalowanie w systemie Windows 472
  • Instalowanie jako usługa 473
 • Instalowanie w systemach POSIX (Linux i Mac OS X) 473
  • Instalowanie za pomocą menedżera pakietów 474

B. Wewnętrzne elementy MongoDB 475

 • BSON 475
 • Protokół komunikacji 476
 • Pliki danych 476
 • Przestrzenie nazw 478
 • Mechanizm zapisywania danych WiredTiger 478
powrót
 
Produkty Podobne
Programowanie w Pythonie dla średnio zaawansowanych. Najlepsze praktyki tworzenia czystego kodu
Begin to Code with JavaScript
React. Wstęp do programowania
Python. Automatyzacja zadań. Jak efektywnie pracować z danymi, arkuszami Excela, raportami i e-mailami. Wydanie II
Python 3. Projekty dla początkujących i pasjonatów
Stwórz grę w Unity, a nauczysz się programowania w C#! Pisanie kodu, które sprawia radość. Wydanie V
JavaScript. Techniki zaawansowane
Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow
Uczenie głębokie i sztuczna inteligencja. Interaktywny przewodnik ilustrowany
Wzorce projektowe w .NET Core 3. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F#
Więcej produktów