Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie

Programuj tak, aby nie naprawiać. Planowanie projektów i systemów Język: 1

978-83-283-6793-7

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Juval Löwy
Liczba_stron 480
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2020-12-08

Tworzenie oprogramowania, zwłaszcza dużych i złożonych aplikacji, bywa problemem. Często objawy złego planowania projektu nie mają wiele wspólnego z uwarunkowaniami technicznymi: wysoki poziom stresu, duża rotacja pracowników, wypalenie zawodowe, brak zaufania, niska samoocena, a nawet różnego rodzaju dolegliwości fizyczne. Przyczyny tego stanu rzeczy są podobne: określane w nierealny sposób koszty, terminy i wymagania. Później okazuje się, że wewnętrznej złożoności systemu nikt nie rozumie, nad koniecznymi ciągłymi zmianami nikt nie panuje, a wytworzone oprogramowanie jest niemal niemożliwe do utrzymania. Jak widać, problem jest wielowymiarowy. Wielowymiarowe musi więc też być narzędzie, które umożliwi jego rozwiązanie.


W tym praktycznym przewodniku uniwersalne zasady projektowania zostały dostosowane do specyfiki wytwarzania oprogramowania. Znalazł się tu zbiór najważniejszych zasad inżynierii oprogramowania, jak również wyczerpujący zestaw narzędzi i technik do stosowania w projektach programistycznych. Ich zastosowanie sprawi, że gotowy system będzie łatwy do utrzymania, rozszerzalny, nie będzie zbyt kosztowny, a jego wykonanie będzie realne pod względem czasu i ryzyka. Koncepcje opisane w książce stanowią doskonały punkt wyjścia, gdyż pozwalają sporządzić dobry projekt systemu oprogramowania oraz dobry plan budowy tego systemu. Dopiero to umożliwi ukończenie pracy w wyznaczonym terminie i bez przekroczenia założonego budżetu, a wytworzony produkt będzie łatwy w utrzymaniu, możliwy do rozszerzania oraz wielokrotnego użycia.


W książce między innymi:

 • koncepcja projektowania systemu i planowania projektu
 • dekompozycja systemu, jego struktura i łączenie komponentów
 • narzędzia i techniki potrzebne w planowaniu i projektowaniu
 • mierzenie i wyliczanie ryzyka projektu i jego wariantów
 • zaawansowane techniki projektowania systemów o wysokiej złożoności

Mistrz w projektowaniu oprogramowania rozważa bardzo niewiele opcji!

Wstęp 19

Podziękowania 29

O autorze 31

Rozdział 1. Metoda 35

 • Czym jest metoda? 36
  • Weryfikacja projektu 37
  • Presja czasu 38
  • Eliminowanie paraliżu analizy 39
  • Komunikacja 41
 • Czym metoda nie jest? 42

CZĘŚĆ I. PROJEKT SYSTEMU 43

Rozdział 2. Dekompozycja 45

 • Unikanie dekompozycji funkcjonalnej 46
  • Problemy dekompozycji funkcjonalnej 46
  • Wnioski o dekompozycji funkcjonalnej 52
  • Unikanie dekompozycji dziedziny 55
  • Błędna motywacja 57
  • Możliwości testowania i projekt 58
  • Przykład: system handlowy zaprojektowany funkcjonalnie 60
 • Dekompozycja w oparciu o niestabilność 63
  • Dekompozycja, utrzymanie i wdrażanie 65
  • Uniwersalna zasada 65
  • Dekompozycja w oparciu o niestabilność i testowanie 67
  • Wyzwanie niestabilności 67
 • Identyfikacja niestabilności 70
  • Niestabilny a zmienny 70
  • Osie niestabilności 70
  • Rozwiązania udające wymagania 74
  • Lista niestabilności 75
  • Przykład: system obrotu akcjami tworzony z użyciem dekompozycji w oparciu o niestabilność 75
  • Nie ulegać syreniemu śpiewowi 81
  • Niestabilność a biznes 81
  • Projektowanie z myślą o konkurentach 84
  • Niestabilność i długowieczność 85
  • Znaczenie praktyki 86

Rozdział 3. Struktura 89

 • Przypadki użycia i wymagania 90
  • Wymagane zachowania 90
 • Podejście warstwowe 93
  • Stosowanie usług 93
 • Typowe warstwy 94
  • Warstwa klienta 95
  • Warstwa logiki biznesowej 96
  • Warstwa dostępu do zasobów 98
  • Warstwa zasobu 99
  • Pasek narzędzi 99
 • Wskazówki dotyczące klasyfikacji 100
  • Co zawiera nazwa? 100
  • Cztery pytania 101
  • Proporcja menedżerów do silników 102
  • Kluczowe obserwacje 103
 • Podsystemy i usługi 105
  • Konstrukcja inkrementalna 105
  • O mikrousługach 107
 • Architektury otwarte i zamknięte 110
  • Architektura otwarta 110
  • Architektura zamknięta 111
  • Architektura półzamknięta/półotwarta 111
  • Rozluźnianie reguł 112
  • Czego należy unikać? 115
  • Dążenie do symetrii 117

Rozdział 4. Kompozycja 119

 • Wymagania i zmiany 119
  • Awersja do zmian 120
  • Główne zalecenie programowe 120
 • Projekt umożliwiający kompozycję 121
  • Podstawowe przypadki użycia 121
  • Misja architekta 122
 • Brak możliwości 127
 • Obsługa zmian 128
  • Opanowanie zmian 129

Rozdział 5. Przykład projektu systemu 131

 • Przegląd systemu 132
  • Stary system 133
  • Nowy system 135
  • Firma 135
  • Przypadki użycia 136
 • Wysiłki antyprojektowe 141
  • Monolit 142
  • Szczegółowe elementy konstrukcyjne 142
  • Dekompozycja na podstawie dziedziny 144
 • Zgodność z działalnością biznesową 146
  • Wizja 146
  • Cele biznesowe 147
  • Myśl przewodnia 148
 • Architektura 149
  • Słownik systemu TradeMe 149
  • Obszary niestabilności systemu TradeMe 150
  • Architektura statyczna 153
  • Koncepcje operacyjne 156
  • Menedżer toku pracy 159
 • Weryfikacja projektu 160
  • Przypadek użycia: dodanie fachowca/dewelopera 161
  • Przypadek użycia: żądanie wyboru fachowca 162
  • Przypadek użycia: dopasowanie fachowca 163
  • Przypadek użycia: przypisanie fachowca 166
  • Przypadek użycia: zakończenie pracy fachowca 169
  • Przypadek użycia: zapłata fachowcowi 170
  • Przypadek użycia: utworzenie projektu 171
  • Przypadek użycia: zamknięcie projektu 171
 • Co dalej? 173

CZĘŚĆ II. PLAN PROJEKTU 175

Rozdział 6. Motywacja 177

 • Do czego jest potrzebny plan projektu? 177
  • Plan projektu i zdrowy rozsądek 179
  • Instrukcja wykonania 179
  • Hierarchia potrzeb 180

Rozdział 7. Przegląd planu projektu 183

 • Definiowanie sukcesu 183
  • Raportowanie sukcesu 184
 • Początkowa obsada projektu 185
  • Architekt, nie architekci 185
  • Podstawowy zespół 187
 • Mądre decyzje 190
  • Plany, a nie plan 190
  • Przegląd planu realizacji oprogramowania 191
 • Usługi i programiści 192
  • Projekt a wydajność zespołu 193
  • Ciągłość zadań 195
 • Szacowanie pracochłonności 196
  • Klasyczne błędy 197
  • Techniki szacowania 199
  • Ogólne szacunki projektu 201
  • Szacunki dotyczące czynności 204
 • Analiza ścieżki krytycznej 205
  • Sieć projektu 206
  • Ścieżka krytyczna 209
  • Przydzielanie zasobów 210
 • Określanie harmonogramu czynności 215
  • Dystrybucja obsady 216
 • Koszty projektu 223
  • Efektywność projektu 224
 • Planowanie wartości wypracowanej 226
  • Klasyczne błędy 228
  • Płytka krzywa S-kształtna 230
 • Role i odpowiedzialności 233

Rozdział 8. Sieć i zapas 235

 • Diagram sieci 235
  • Diagram węzłów 236
  • Diagram strzałkowy 236
  • Diagramy strzałkowe a diagramy węzłów 237
 • Zapasy 240
  • Zapas całkowity 240
  • Zapas swobodny 241
  • Obliczanie zapasów 242
  • Wizualizacja zapasów 243
 • Planowanie w oparciu o zapasy 245
  • Zapas i ryzyko 247

Rozdział 9. Czas i koszty 249

 • Przyspieszanie projektów programistycznych 249
 • Skracanie harmonogramu 252
  • Stosowanie lepszych zasobów 253
  • Praca równoległa 253
  • Praca równoległa i koszty 255
 • Krzywa zależności czas-koszt 256
  • Punkty na krzywej zależności czas-koszt 257
  • Modelowanie dyskretne 259
  • Unikanie klasycznych błędów 260
  • Wykonalność projektu 261
  • Znajdowanie rozwiązania normalnego 263
 • Elementy kosztu projektu 265
  • Koszty bezpośrednie 265
  • Koszty pośrednie 266
  • Księgowanie a wartość 266
  • Koszt całkowity, koszty bezpośrednie i pośrednie 266
  • Skracanie i elementy kosztów 268
  • Obsada a elementy kosztów 272
  • Koszty stałe 273
 • Skracanie sieci 274
  • Przebieg skracania 275

Rozdział 10. Ryzyko 277

 • Wybór wariantu 278
 • Krzywa zależności czas-ryzyko 278
  • Faktyczna krzywa zależności ryzyko-czas 280
 • Modelowanie ryzyka 281
  • Normalizacja ryzyka 281
  • Ryzyko a zapasy 282
  • Ryzyko i koszty bezpośrednie 283
  • Ryzyko krytyczności 283
  • Ryzyko Fibonacciego 286
  • Ryzyko czynności 288
  • Ryzyko krytyczności a ryzyko czynności 290
 • Skracanie a ryzyko 290
  • Ryzyko wykonania 291
 • Dekompresja ryzyka 292
  • Sposoby przeprowadzania dekompresji 292
  • Cel dekompresji 293
 • Metryki ryzyka 295

Rozdział 11. Planowanie projektu w praktyce 297

 • Cel 298
  • Statyczna architektura 298
  • Łańcuchy wywołań 299
  • Lista czynności 302
  • Diagram sieci 303
  • Założenia do planu 305
 • Znajdowanie rozwiązania normalnego 307
  • Nieograniczone zasoby (iteracja 1.) 307
  • Problemy z siecią i zasobami 309
  • Najpierw infrastruktura (iteracja 2.) 309
  • Ograniczone zasoby 311
  • Zejście na poziom podkrytyczny (iteracja 7.) 315
  • Wybór rozwiązania normalnego 318
 • Skracanie sieci 319
  • Skracanie poprzez wykorzystanie lepszych zasobów 319
  • Wprowadzanie pracy równoległej 321
  • Koniec iteracji skracania 329
  • Analiza przepustowości 330
 • Analiza efektywności 332
 • Krzywa zależności czas-koszt 333
  • Modele korelacji zależności czas-koszt 333
  • Strefa śmierci 335
 • Planowanie i ryzyko 337
  • Dekompresja ryzyka 337
  • Ponowne wyznaczenie krzywej zależności czas-koszt 342
  • Modelowanie ryzyka 343
  • Włączanie i wykluczanie ryzyka 346
 • Przegląd PRO 347
  • Prezentacja wariantów 348

Rozdział 12. Techniki zaawansowane 349

 • Boskie czynności 349
  • Postępowanie z boskimi czynnościami 350
 • Punkt przecięcia ryzyka 351
  • Wyznaczanie punktu przecięcia ryzyka 351
 • Znajdowanie celu dekompresji 355
 • Ryzyko geometryczne 357
  • Geometryczne ryzyko krytyczności 358
  • Geometryczne ryzyko Fibonacciego 359
  • Geometryczne ryzyko czynności 360
  • Zachowanie geometrycznego ryzyka czynności 360
 • Złożoność wykonania 363
  • Złożoność cyklomatyczna 363
  • Typ projektu i złożoność 364
  • Skracanie i złożoność 365
 • Bardzo duże projekty 367
  • Złożone systemy i wrażliwość 367
  • Sieć sieci 370
  • Tworzenie sieci sieci 371
 • Małe projekty 374
 • Planowanie w oparciu o warstwy 375
  • Zalety i wady 376
  • Warstwy i konstruowanie 377

Rozdział 13. Przykład planowania projektu 379

 • Szacunki 380
  • Szacunki poszczególnych czynności 380
  • Ogólne oszacowanie projektu 383
 • Zależności i sieć projektu 383
  • Zależności behawioralne 383
  • Zależności niebehawioralne 384
  • Nadpisywanie niektórych zależności 385
  • Sprawdzenie sensowności 386
 • Rozwiązanie normalne 386
  • Diagram sieci 387
  • Planowane postępy 388
  • Planowany rozkład obsady 388
  • Koszt i efektywność 389
  • Podsumowanie wyników 390
 • Rozwiązanie skrócone 390
  • Dodanie czynności umożliwiających skrócenie 390
  • Przydzielanie zasobów 392
  • Planowane postępy 392
  • Planowany rozkład obsady 392
  • Koszt i efektywność 394
  • Podsumowanie wyników 394
 • Planowanie w oparciu o warstwy 395
  • Planowanie w oparciu o warstwy i ryzyko 396
  • Rozkład obsady 396
  • Podsumowanie wyników 396
 • Rozwiązanie subkrytyczne 397
  • Czas realizacji, planowane postępy i ryzyko 397
  • Koszt i efektywność 398
  • Podsumowanie wyników 398
 • Porównanie wariantów 399
 • Planowanie i ryzyko 400
  • Dekompresja ryzyka 400
  • Przeliczenie kosztu 403
 • Przygotowanie przeglądu PRO 404

Rozdział 14. Wnioski podsumowujące 407

 • Kiedy planować projekt? 407
  • Prawdziwa odpowiedź 408
  • Wybieganie w przód 409
 • Wskazówki ogólne 411
  • Architektura a szacunki 411
  • Podejście do planowania 412
  • Opcjonalność 412
  • Skracanie 413
  • Planowanie i ryzyko 416
 • Planowanie planu projektu 417
 • Z perspektywy 419
  • Podsystemy i oś czasu 420
 • Przekazanie 421
  • Przekazanie do młodszych programistów 422
  • Przekazanie do starszych programistów 422
  • Starsi programiści a młodsi programiści 423
 • W praktyce 424
 • Przeglądanie planów projektu 425
 • Kilka słów o jakości 427
  • Czynności związane z kontrolą jakości 428
  • Czynności związane z zapewnianiem jakości 429
  • Jakość i kultura 430

Dodatek A. Śledzenie projektów 431

 • Cykl życia i stan czynności 432
  • Warunki zakończenia fazy 434
  • Waga fazy 435
  • Stan czynności 435
 • Stan projektu 437
  • Postęp i wartość wypracowana 437
  • Łączny wysiłek 438
  • Łączny koszt pośredni 439
 • Śledzenie postępu i wysiłku 439
 • Prognozowanie 440
 • Prognozy i czynności korekcyjne 443
  • Wszystko jest w porządku 443
  • Niedoszacowanie 444
  • Wyciek zasobów 446
  • Przeszacowanie 447
 • Więcej informacji o prognozach 448
  • Kwintesencja projektu 449
  • Postępowanie w przypadku zmian zakresu 449
  • Budowanie zaufania 450

Dodatek B. Projektowanie kontraktu usługi 451

 • Czy ten projekt jest dobry? 452
 • Modularność a koszt 453
  • Koszt na usługę 454
  • Koszt integracji 455
  • Obszar minimalnych kosztów 455
 • Usługi i kontrakty 456
  • Kontrakty i aspekty 456
  • Od projektu usługi do projektu kontraktu 457
  • Cechy dobrego kontraktu 457
 • Wyodrębnianie kontraktów 459
  • Przykład projektu 460
  • Wyodrębnianie w dół 460
  • Wyodrębnianie w bok 461
  • Wyodrębnianie w górę 463
 • Metryki projektów kontraktów 463
  • Pomiary kontraktów 464
  • Metryki wielkości 464
  • Unikanie właściwości 465
  • Ograniczanie liczby kontraktów 466
  • Stosowanie metryk 466
 • Wyzwanie projektowania kontraktów 467

Dodatek C. Standardy projektowania 469

 • Dyrektywa podstawowa 470
 • Dyrektywy 470
 • Wskazówki dotyczące projektowania systemu 470
 • Wytyczne planowania projektów 472
 • Wytyczne dotyczące śledzenia projektów 474
 • Wytyczne dotyczące projektowania kontraktów usług 474
powrót
 
Produkty Podobne
Programowanie w Pythonie dla średnio zaawansowanych. Najlepsze praktyki tworzenia czystego kodu
Begin to Code with JavaScript
React. Wstęp do programowania
Python. Automatyzacja zadań. Jak efektywnie pracować z danymi, arkuszami Excela, raportami i e-mailami. Wydanie II
Python 3. Projekty dla początkujących i pasjonatów
Stwórz grę w Unity, a nauczysz się programowania w C#! Pisanie kodu, które sprawia radość. Wydanie V
JavaScript. Techniki zaawansowane
Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow
Uczenie głębokie i sztuczna inteligencja. Interaktywny przewodnik ilustrowany
Wzorce projektowe w .NET Core 3. Projektowanie zorientowane obiektowo z wykorzystaniem C# i F#
Więcej produktów