Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ Python

Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny Język: 1

978-83-283-7493-5

Cena Brutto: 69.00

Cena netto: 65.71

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Amit Saha
Liczba_stron 239
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2021-07-27

Mało kto lubi matematykę, zwłaszcza algebrę czy analizę matematyczną. Wydaje się trudna i niezrozumiała. Bardzo łatwo popełnić błędy podczas rozwiązywania równań różniczkowych czy całek. Jeśli jednak powierzysz najtrudniejszą i najżmudniejszą część obliczeń komputerowi, szybko się przekonasz, że to fascynująca dziedzina wiedzy. Docenisz też jej przydatność w różnych dziedzinach! Programy, które ułatwią Ci rozwiązywanie problemów matematycznych, łatwo napiszesz samodzielnie, w Pythonie. To język, który do tych celów nadaje się idealnie — sprawdź, jak satysfakcjonujące i zabawne jest rozwiązywanie zadań matematycznych z Pythonem!


Dzięki tej książce nauczysz się używać Pythona do rozwiązywania problemów matematycznych z takich dziedzin jak statystyka, geometria, rachunek prawdopodobieństwa czy analiza matematyczna. Zaczniesz od prostych zadań, jak wyznaczanie dzielników liczb całkowitych i rozwiązywanie równań kwadratowych, aby stopniowo przejść do złożonych zagadnień. Napiszesz program do rozwiązywania nierówności, rysowania wykresu toru lotu pocisku, tasowania talii kart, obliczania pola powierzchni koła, badania ciągu Fibonacciego, złotego podziału - i wiele innych. Odkryjesz nowe sposoby poznawania matematyki i zdobędziesz cenne umiejętności programistyczne, z których będziesz mógł korzystać nie tylko podczas nauki!


W książce między innymi:

 • opisywanie i wizualizacja danych z wykorzystaniem statystyki oraz różnych wykresów
 • teoria zbiorów i rachunku prawdopodobieństwa
 • problemy algebraiczne i obliczenia symboliczne
 • rysowanie kształtów geometrycznych i badanie fraktali
 • pisanie programów do rachunku różniczkowego i całkowego

Python: rozwiązuj problemy matematyczne w zupełnie inny sposób!

  • Podziękowania
  • Wprowadzenie
   • Kto powinien sięgnąć po tę książkę?
   • Zawartość książki
   • Kody źródłowe, rozwiązania i porady
  • 1 Operacje na liczbach
   • Podstawowe operacje matematyczne
   • Etykiety: przypisywanie nazw liczbom
   • Różne rodzaje liczb
    • Operacje na ułamkach
    • Liczby zespolone
   • Pobieranie danych wejściowych od użytkownika
    • Obsługa wyjątków i nieprawidłowych danych wejściowych
    • Wpisywanie ułamków i liczb zespolonych
   • Pisanie programów wykonujących obliczenia matematyczne
    • Obliczanie dzielników liczb całkowitych
    • Generowanie tabliczki mnożenia
    • Konwersja jednostek miar
    • Obliczanie pierwiastków równań kwadratowych
   • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale
   • Wyzwania programistyczne
    • Nr 1. Automat parzysty nieparzysty
    • Nr 2. Ulepszony generator tabliczki mnożenia
    • Nr 3. Ulepszony konwerter jednostek
    • Nr 4. Kalkulator ułamków
    • Nr 5. Zapewnij użytkownikowi możliwość wyjścia
  • 2 Wizualizacja danych przy użyciu wykresów
   • Wyjaśnienie układu współrzędnych kartezjańskich
   • Operowanie na listach i krotkach
    • Przeglądanie zawartości list i krotek
   • Tworzenie wykresów przy użyciu pakietu Matplotlib
    • Zaznaczanie punktów na wykresie
    • Wykres średnich rocznych temperatur w Nowym Jorku
    • Porównywanie trendów rocznych temperatur w Nowym Jorku
    • Dostosowywanie wyglądu wykresów
     • Dodawanie tytułu oraz etykiet osi
     • Dostosowywanie postaci osi
     • Rysowanie z wykorzystaniem modułu pyplot
    • Zapisywanie wykresów
   • Rysowanie wykresów na podstawie wzorów
    • Prawo powszechnego ciążenia Newtona
    • Trajektoria lotu rzuconego obiektu
     • Generowanie równomiernie rozmieszczonych liczb zmiennoprzecinkowych
     • Rysowanie trajektorii rzutu
     • Porównanie trajektorii rzutów z różnymi prędkościami początkowymi
   • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale
   • Wyzwania programistyczne
    • Nr 1. Jak zmienia się temperatura w ciągu dnia?
    • Nr 2. Wizualizacja przebiegu funkcji kwadratowej
    • Nr 3. Rozbudowany program porównywania trajektorii
    • Nr 4. Wizualizacja wydatków
    • Nr 5. Badanie zależności pomiędzy ciągiem Fibonacciego i złotym podziałem
  • 3 Opisywanie danych przy użyciu statystyki
   • Obliczanie średniej
   • Obliczanie mediany
   • Znajdowanie rozstępu i tworzenie tabeli częstotliwości
    • Znajdowanie najczęściej występującego elementu
    • Wyznaczanie rozstępu
    • Tworzenie tabeli częstości
   • Pomiary zmienności
    • Określanie rozstępu zbioru liczb
    • Obliczanie wariancji i odchylenia standardowego
   • Obliczanie korelacji pomiędzy dwoma zbiorami danych
    • Obliczanie współczynnika korelacji
    • Oceny ze szkoły średniej a wyniki egzaminu wstępnego na studia
   • Wykresy punktowe
   • Odczyt danych z plików
    • Wczytywanie danych z pliku tekstowego
    • Wczytywanie danych z pliku CSV
   • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale
   • Wyzwania programistyczne
    • Nr 1. Ulepszony program do wyliczania współczynnika korelacji
    • Nr 2. Kalkulator statystyczny
    • Nr 3. Eksperymenty z innymi danymi w formacie CSV
    • Nr 4. Znajdowanie percentyli
    • Nr 5. Tworzenie grupowanej tabeli częstości
  • 4 Algebra i obliczenia symboliczne z użyciem SymPy
   • Definiowanie symboli i operacji symbolicznych
   • Operacje na wyrażeniach
    • Rozkład na czynniki i rozwijanie wyrażeń
    • Wyświetlanie wyrażeń w atrakcyjnej postaci
     • Wyświetlanie szeregu
    • Podstawianie wartości
     • Obliczanie wartości szeregu
    • Konwersja łańcuchów na wyrażenia matematyczne
     • Program mnożący wyrażenia
   • Rozwiązywanie równań
    • Rozwiązywanie równań kwadratowych
    • Wyznaczanie jednej zmiennej względem innych
    • Rozwiązywanie układów równań liniowych
   • Rysowanie wykresów z użyciem SymPy
    • Rysowanie wyrażeń wpisanych przez użytkownika
    • Rysowanie wielu funkcji na jednym wykresie
   • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale
   • Wyzwania programistyczne
    • Nr 1. Wyznaczanie czynników
    • Nr 2. Program do graficznego rozwiązywania równań
    • Nr 3. Obliczanie sumy szeregu
    • Nr 4. Rozwiązywanie nierówności z jedną niewiadomą
     • Wskazówki: przydatne funkcje
  • 5 Zabawy ze zbiorami i prawdopodobieństwem
   • Czym są zbiory?
    • Tworzenie zbiorów
     • Sprawdzenie, czy element występuje w zbiorze
     • Tworzenie zbioru pustego
     • Tworzenie zbiorów na podstawie list lub krotek
     • Powtarzanie elementów i sortowanie zbiorów
    • Podzbiory, nadzbiory i zbiory potęgowe
    • Operacje na zbiorach
     • Suma i przecięcie zbiorów
     • Iloczyn kartezjański
     • Obliczanie wzoru dla wielu zbiorów zmiennych
     • Różna siła ciężkości, różne wyniki
   • Prawdopodobieństwo
    • Prawdopodobieństwo zdarzeń A lub B
    • Prawdopodobieństwo zdarzeń A i B
    • Generowanie liczb losowych
     • Symulacja rzutu kostką
     • Czy uda się nam wyrzucić taki wynik?
     • Czy uzyskanie docelowego wyniku jest możliwe?
    • Liczby losowe o rozkładzie niejednostajnym
   • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale
   • Wyzwania programistyczne
    • Nr 1. Użycie diagramów Venna do wizualizacji zależności pomiędzy zbiorami
    • Nr 2. Prawo wielkich liczb
    • Nr 3. Ile rzutów wykonasz, zanim skończą Ci się pieniądze?
    • Nr 4. Tasowanie talii kart
    • Nr 5. Szacowanie pola koła
     • Szacowanie wartości liczby
  • 6 Rysowanie kształtów geometrycznych i fraktali
   • Rysowanie kształtów geometrycznych przy użyciu obiektów Patch biblioteki Matplotlib
    • Rysowanie koła
    • Tworzenie animowanych kształtów
    • Animowanie obiektu po trajektorii rzutu
   • Rysowanie fraktali
    • Przekształcenia punktów na płaszczyźnie
    • Rysowanie liścia Barnsleya
   • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale
   • Wyzwania programistyczne
    • Nr 1. Wpisywanie kół w kwadrat
    • Nr 2. Rysowanie trójkąta Sierpińskiego
    • Nr 3. Badanie funkcji Hénona
    • Nr 4. Rysowanie zbioru Mandelbrota
     • Funkcja imshow()
     • Tworzenie listy list
     • Rysowanie zbioru Mandelbrota
  • 7 Rozwiązywanie problemów analizy matematycznej
   • Czym są funkcje?
    • Dziedzina i zakres funkcji
    • Przegląd najczęściej używanych funkcji matematycznych
   • Założenia w bibliotece SymPy
   • Znajdowanie granicy funkcji
    • Ciągły procent składany
    • Chwilowa szybkość zmian
   • Wyznaczanie pochodnych funkcji
    • Kalkulator pochodnych
    • Obliczanie pochodnych cząstkowych
   • Pochodne wyższych rzędów i znajdowanie maksimów i minimów funkcji
   • Znajdowanie maksimum globalnego przy użyciu metody gradientu prostego
    • Ogólny program korzystający z metody gradientu prostego
    • Słowo ostrzeżenia odnośnie do wartości początkowej
    • Rola wielkości kroku oraz wartości epsilon
   • Wyznaczanie całek funkcji
   • Funkcje gęstości prawdopodobieństwa
   • Czego nauczyłeś się w tym rozdziale
   • Wyzwania programistyczne
    • Nr 1. Sprawdzanie ciągłości funkcji w punkcie
    • Nr 2. Znajdowanie minimum metodą gradientu prostego
    • Nr 3. Obszar pomiędzy dwiema krzywymi
    • Nr 4. Znajdowanie długości krzywej
  • 8 Podsumowanie
   • Rzeczy do zbadania
    • Projekt Euler
    • Dokumentacja Pythona
    • Książki
   • Szukanie pomocy
   • Zakończenie
  • A Instalacja oprogramowania
   • Microsoft Windows
    • Aktualizacja pakietu SymPy
    • Aktualizacja pakietu matplotlib-venn
    • Uruchamianie programu Python Shell
   • Linux
    • Aktualizacja pakietu SymPy
    • Instalacja pakietu matplotlib-venn
    • Uruchamianie powłoki Pythona
   • Mac OS X
    • Aktualizacja pakietu SymPy
    • Instalacja pakietu matplotlib-venn
    • Uruchamianie powłoki Pythona
  • B Przegląd zagadnień związanych z programowaniem w Pythonie
   • if __name__ == __main__
   • Wyrażenia listowe
   • Słowniki
   • Zwracanie wielu wartości
   • Obsługa wyjątków
    • Stosowanie więcej niż jednego typu błędów
    • Klauzula else
   • Odczyt plików w Pythonie
    • Odczyt wszystkich wierszy za jednym razem
    • Pobieranie nazwy pliku jako danych wejściowych
    • Obsługa błędów podczas odczytywania zawartości plików
   • Wielokrotne stosowanie kodu
  • C Rozwiązania wyzwań programistycznych
   • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 1.
    • Nr 1. Automat parzysty nieparzysty
    • Nr 2. Ulepszony generator tabliczki mnożenia
    • Nr 3. Ulepszony konwerter jednostek
    • Nr 4. Kalkulator ułamków
    • Nr 5. Zapewnienie możliwości wyjścia z programu
   • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 2.
    • Nr 1. Jak zmienia się temperatura w ciągu dnia?
    • Nr 2. Wizualizacja przebiegu funkcji kwadratowej
    • Nr 3. Rozbudowany program do porównywania trajektorii
    • Nr 4. Wizualizacja wydatków
    • Nr 5. Badanie zależności pomiędzy ciągiem Fibonacciego i złotym podziałem
   • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 3.
    • Nr 1. Ulepszony program do wyliczania współczynnika korelacji
    • Nr 2. Kalkulator statystyczny
    • Nr 3. Eksperymenty z innymi danymi w formacie CSV
    • Nr 4. Znajdowanie percentyli
    • Nr 5. Tworzenie grupowanej tablicy częstotliwości
   • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 4.
    • Nr 1. Wyznaczanie czynników
    • Nr 2. Program do graficznego rozwiązywania równań
    • Nr 3. Obliczanie sumy szeregu
    • Nr 4. Rozwiązywanie nierówności
   • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 5.
    • Nr 1. Użycie diagramów Venna do wizualizacji zależności pomiędzy zbiorami
    • Nr 2. Prawo wielkich liczb
    • Nr 3. Ile rzutów wykonasz, zanim skończą Ci się pieniądze?
    • Nr 4. Tasowanie talii kart
    • Nr 5. Szacowanie pola koła
   • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 6.
    • Nr 1. Wpisywanie kół w kwadrat
    • Nr 2. Rysowanie trójkąta Sierpińskiego
    • Nr 3. Badanie funkcji Hénona
    • Nr 4. Rysowanie zbioru Mandelbrota
   • Rozwiązania wyzwań z rozdziału 7.
    • Nr 1. Sprawdzanie ciągłości funkcji w punkcie
    • Nr 2. Znajdowanie minimum metodą gradientu prostego
    • Nr 3. Obszar między dwiema krzywymi
    • Nr 4. Znajdowanie długości krzywej
powrót
 
Produkty Podobne
Jak zaprogramować robota. Zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu autonomicznych robotów. Wydanie II
Python i Excel. Nowoczesne środowisko do automatyzacji i analizy danych
Programowanie w Pythonie dla średnio zaawansowanych. Najlepsze praktyki tworzenia czystego kodu
Python. Automatyzacja zadań. Jak efektywnie pracować z danymi, arkuszami Excela, raportami i e-mailami. Wydanie II
Python 3. Projekty dla początkujących i pasjonatów
Czyszczenie danych w Pythonie. Receptury. Nowoczesne techniki i narzędzia Pythona do wykrywania i eliminacji zanieczyszczeń oraz wydobywania kluczowych cech z danych
Python dla testera
Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny
Statystyka praktyczna w data science. 50 kluczowych zagadnień w językach R i Python. Wydanie II
Złam ten kod z Pythonem. Jak tworzyć, testować i łamać szyfry
Więcej produktów