Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ JavaScript

JavaScript. Tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych Język: 1

978-83-283-5637-5

Cena Brutto: 49.00

Cena netto: 46.67

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Tomasz Sochacki
Liczba_stron 216
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2020-03-11

JavaScript od podstaw!

 • Poznaj funkcje języka JavaScript
 • Dowiedz się, co możesz z nim osiągnąć
 • Naucz się wykorzystać go w praktyce

JavaScript to bardzo popularny język programowania, który z rozwiązania stosowanego niegdyś głównie do wykonywania prostych akcji na stronach internetowych ewoluował do postaci pełnoprawnego narzędzia, które z powodzeniem można wykorzystywać w rozmaitych sytuacjach i na wielu różnych platformach do tworzenia całkiem zaawansowanych aplikacji. Uznanie użytkowników zapewniła JavaScriptowi jego prostota, doskonała dokumentacja oraz duże i stale powiększające się możliwości.


Jeśli zależy Ci na szybkim rozpoczęciu programowania w JavaScripcie, trafiłeś w dziesiątkę! Książka ta bezboleśnie wprowadzi Cię w zaczarowany świat tego języka, prezentując jego podstawowe konstrukcje i funkcje, przedstawiając możliwości programowania obiektowego oraz pokazując, jak posługiwać się liczbami, tablicami, datami i ciągami znakowymi. Zdobytą wiedzę utrwalisz dzięki praktycznym ćwiczeniom, które nie tylko pokażą Ci sposób użycia poszczególnych mechanizmów, lecz również pozwolą zetknąć się z rzeczywistymi zastosowaniami języka w codziennej pracy.

 • Składnia języka
 • Zmienne i stałe
 • Operatory i instrukcje sterujące
 • Funkcje i obiekty
 • Klasy i metody
 • Ciągi znakowe
 • Tablice i operacje na nich
 • Liczby i daty
 • Ćwiczenia praktyczne

Odkryj, naucz się, stosuj! Praktycznie z JavaScriptem!

 • Rozdział 1. Wstęp
  • Dlaczego JavaScript?
  • Historia rozwoju JavaScript
  • Dla kogo przeznaczona jest książka?
  • Przygotowujemy środowisko
   • Uruchamianie kodu w przeglądarce
   • Edytor kodu JavaScript
   • Praca w środowisku Node.js
 • Rozdział 2. Podstawy ECMAScript
  • Podstawowe elementy składni
   • Nawiasy
   • Komentarze
  • Deklarowanie zmiennych i stałych
  • Typy zmiennych
  • Zmienne vs stałe w JavaScript
  • Operatory przypisania i matematyczne
  • Konkatenacja ciągów znakowych
  • Operatory porównania
  • Operatory logiczne
  • Instrukcja warunkowa if-else
  • Instrukcja warunkowa switch
  • Pętla for
  • Pętle for-in oraz for-of
  • Pętle while oraz do-while
  • Konwersja typów zmiennych
  • Tryb ścisły strict mode
   • Konieczność deklarowania zmiennych
   • Duplikowanie parametrów funkcji
 • Rozdział 3. Funkcje i obiekty
  • Czym są funkcje?
  • Definiowanie i wywoływanie funkcji
   • Tworzymy funkcje
   • Wartość zwracana przez funkcję
  • Zakresy i domknięcia w JavaScript
   • Zakres globalny
   • Zakres funkcyjny
   • Zakres blokowy
  • Funkcje, które od razu się wykonują
  • Parametry domyślne funkcji
  • Definiowanie obiektów
  • Modyfikowanie obiektów
  • Operatory spread i rest
  • Prototypy i dziedziczenie
   • Czym jest dziedziczenie prototypowe?
   • Nadpisywanie metod z prototypu
   • Dziedziczenie i typy proste
  • Czym jest wskaźnik this?
   • Wskaźnik this i funkcje strzałkowe
  • Czym są metody call i apply?
  • Dobre praktyki podczas tworzenia funkcji i obiektów
   • Używaj języka angielskiego
   • Twórz sensowne nazwy funkcji i zmiennych
   • Dziel kod na małe, proste fragmenty
   • Bądź ostrożny z wieloma parametrami funkcji
   • Unikaj zwracania różnych typów przez jedną funkcję
   • Unikaj dynamicznej zmiany typów
 • Rozdział 4. Klasy w języku JavaScript
  • Zacznijmy od funkcji
   • Dodanie metod do prototypu
  • Definiowanie klas w JavaScript
  • Rozszerzanie klas słowa extends i super
  • Rozszerzanie klas i nadpisywanie metod klasy bazowej
  • Metody statyczne
  • Klasy z wieloma metodami
  • Metody prywatne i publiczne
 • Rozdział 5. Operacje na ciągach znakowych
  • Tworzenie ciągów znakowych
  • Modyfikacje wielkości znaków
  • Wycinanie fragmentu ciągu
  • Sprawdzanie początku i końca ciągu znakowego
  • Przeszukiwanie ciągu znakowego
   • Metoda includes
   • Wyszukiwanie metodą indexOf
   • Metoda lastIndexOf do analizy ciągów znakowych
  • Podział ciągu na tablicę
 • Rozdział 6. Tablice w języku JavaScript
  • Podstawowe operacje na tablicach
   • Definiowanie tablic w JavaScript
   • Dodawanie elementów na końcu tablicy
   • Dodawanie elementów na początku tablicy
   • Dodawanie elementów wewnątrz tablicy
   • Usuwanie elementów z tablicy
   • Sprawdzanie, czy obiekt jest tablicą
   • Konwertowanie tablic do ciągów znakowych
  • Iterowanie po tablicach
   • Pętla for
   • Pętla for-in
   • Pętla for-of
   • Metoda forEach
  • Przetwarzanie i filtrowanie tablic
   • Metoda map
   • Metoda map vs forEach
   • Metoda filter
   • Metody reduce i reduceRight
   • Metoda flat
   • Metoda reverse
  • Wyszukiwanie elementów w tablicy
   • Metoda indexOf i lastIndexOf
   • Metoda includes
   • Metoda find i findIndex
   • Metoda some i every
  • Sortowanie elementów tablicy
 • Rozdział 7. Liczby w JavaScript
  • Czym właściwie jest typ number
  • Liczby i nie-liczby
  • Jak sprawdzić, czy wartość to NaN?
  • Konwertowanie ciągów znakowych do typu number
  • Operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych
  • Metody toFixed i toPrecision
  • Obiekt globalny Math
   • Przydatne stałe obiektu Math
   • Szukanie wartości największej i najmniejszej
   • Zaokrąglanie liczb
   • Liczby losowe
   • Inne przydatne metody obiektu Math
 • Rozdział 8. Praca z datami w JavaScript
  • Tworzenie obiektu Date
  • Obiekt Date i znacznik czasu timestamp
  • Odczyt parametrów obiektu daty
  • Problem stref czasowych
  • Wyświetlanie daty dostosowanej do lokalnych ustawień przeglądarki
  • Modyfikowanie obiektu Date
 • Rozdział 9. Ćwiczenia praktyczne
  • Wyznaczenie sumy kolejnych N liczb
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
   • Rozwiązanie alternatywne:
  • Tablica unikalnych elementów
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
   • Rozwiązanie alternatywne:
  • Wyznaczenie przecięcia dwóch tablic
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
   • Rozwiązanie alternatywne:
  • Wyznaczenie różnicy dwóch tablic
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
   • Rozwiązanie alternatywne:
  • Częstość występowania elementów w tablicy
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
   • Rozwiązanie alternatywne:
  • Sprawdzenie, czy podany rok jest rokiem przestępnym
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
   • Rozwiązanie alternatywne:
  • Obliczenie liczby dni w danym miesiącu
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
   • Rozwiązanie alternatywne:
  • Określanie wieku w latach
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
  • Generator liczb losowych
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
  • Walidacja numeru NIP
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
  • Walidacja numeru REGON
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
   • Rozwiązanie alternatywne:
  • Wyznaczenie n-tego wyrazu ciągu Fibonacciego
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
   • Rozwiązanie alternatywne:
  • Sprawdzenie, czy liczba jest liczbą pierwszą
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza:
  • Obliczanie średniej oceny bez znajomości wszystkich ocen cząstkowych
   • Problem:
   • Rozwiązanie:
   • Analiza
powrót
 
Produkty Podobne
JavaScript. Tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych
TypeScript: Skuteczne programowanie. 62 sposoby ulepszania kodu TypeScript
Vue.js 2. Wprowadzenie dla profesjonalistów
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V
Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Introduction to JavaScript Programming The Nothing but a Browser Approach
JavaScript w praktyce. Stwórz twitterowego bota, system sygnalizacyjny LED i inne projekty z użyciem Node.js i Raspberry Pi
React Native. Tworzenie aplikacji mobilnych w języku JavaScript. Wydanie II
Nowoczesny JavaScript. Poznaj ES6 i praktyczne zastosowania nowych rozwiązań
JavaScript. Wyrażenia regularne dla programistów
Więcej produktów