Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ JavaScript

JavaScript. Przewodnik. Poznaj język mistrzów programowania. Wydanie VII Język: 1

978-83-283-7308-2

Cena Brutto: 119.00

Cena netto: 113.33

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor David Flanagan
Liczba_stron 608
Wydawnictwo Helion
Oprawa twarda
Data_Wydania 2021-03-30

JavaScript jest wykorzystywanym w wielu celach uniwersalnym językiem ogólnego przeznaczenia - wysokopoziomowym, dynamicznym, przygotowanym do kodowania obiektowego i funkcjonalnego. Zasadniczo służy do programowania sieci WWW: kod JavaScript występuje w zdecydowanej większości stron internetowych. To jednak tylko jedno z możliwych zastosowań tego języka. Wszystko to sprawia, że JavaScript jest najbardziej rozpowszechnionym językiem w historii programowania. Pojawienie się platformy Node.js spowodowało, że stał się wszechstronniejszy, a jego popularność wśród programistów jeszcze wzrosła.


To kolejne wydanie wyczerpującego, kompleksowego przewodnika po języku JavaScript oraz jego najważniejszych klienckich i serwerowych interfejsach API. Książka jest przeznaczona dla programistów, którzy chcą nauczyć się JavaScriptu lub udoskonalić swoje umiejętności tworzenia kodu. Ujęto w niej wersję ES2020 tego języka. Poza praktycznymi wyjaśnieniami dotyczącymi jego struktur i ich stosowania znalazły się tu liczne przykłady, wskazówki i porady. To wydanie zawiera nowe rozdziały poświęcone klasom, modułom, iteratorom, generatorom, promesom i instrukcjom async/await. W efekcie powstał całościowy obraz ekosystemu JavaScript wraz z opisem jego zawiłości, potencjalnych problemów i najlepszych metod radzenia sobie z nimi.


W książce między innymi:

 • podstawy języka i jego podstawowe elementy
 • struktury danych, wyrażenia regularne, format JSON
 • standardowa biblioteka JavaScript
 • przetwarzanie dokumentów i grafiki
 • obsługa sieci, pamięci i wątków
 • środowisko Node oraz profesjonalne narzędzia i rozszerzenia języka

Dowiedz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o JavaScripcie!

Wstęp 13

 

1. Wprowadzenie do języka JavaScript 15

 • 1.1. Poznawanie JavaScriptu 17
 • 1.2. Witaj, świecie! 18
 • 1.3. Wycieczka po języku JavaScript 18
 • 1.4. Przykład: histogram częstości użycia znaków 24
 • 1.5. Podsumowanie 26

2. Struktura leksykalna 27

 • 2.1. Tekst programu 27
 • 2.2. Komentarze 27
 • 2.3. Literały 28
 • 2.4. Identyfikatory i zarezerwowane słowa 28
 • 2.5. Unicode 29
 • 2.6. Opcjonalne średniki 30
 • 2.7. Podsumowanie 32

3. Typy, wartości i zmienne 33

 • 3.1. Informacje ogólne i definicje 33
 • 3.2. Liczby 35
 • 3.3. Tekst 41
 • 3.4. Wartości logiczne 47
 • 3.5. Wartości null i undefined 48
 • 3.6. Symbole 49
 • 3.7. Obiekt globalny 50
 • 3.8. Niemutowalne prymitywne wartości i mutowalne odwołania do obiektu 51
 • 3.9. Konwersje typów 52
 • 3.10. Deklarowanie zmiennych i przypisywanie wartości 59
 • 3.11. Podsumowanie 66

4. Wyrażenia i operatory 67

 • 4.1. Wyrażenia podstawowe 67
 • 4.2. Inicjatory obiektów i tablic 68
 • 4.3. Wyrażenia definiujące funkcje 69
 • 4.4. Wyrażenia dostępu do właściwości 69
 • 4.5. Wyrażenia wywołujące 71
 • 4.6. Wyrażenia tworzące obiekty 73
 • 4.7. Przegląd operatorów 74
 • 4.8. Operatory arytmetyczne 78
 • 4.9. Wyrażenia relacyjne 83
 • 4.10. Wyrażenia logiczne 88
 • 4.11. Wyrażenia przypisujące 90
 • 4.12. Wyrażenia interpretujące 92
 • 4.13. Inne operatory 94
 • 4.14. Podsumowanie 99

5. Instrukcje 101

 • 5.1. Instrukcje wyrażeniowe 102
 • 5.2. Instrukcje złożone i puste 102
 • 5.3. Instrukcje warunkowe 103
 • 5.4. Pętle 108
 • 5.5. Skoki 114
 • 5.6. Inne instrukcje 121
 • 5.7. Deklaracje 124
 • 5.8. Podsumowanie instrukcji 126

6. Obiekty 129

 • 6.1. Wprowadzenie do obiektów 129
 • 6.2. Tworzenie obiektów 130
 • 6.3. Odpytywanie i ustawianie właściwości 132
 • 6.4. Usuwanie właściwości 137
 • 6.5. Sprawdzanie właściwości 138
 • 6.6. Wyliczanie właściwości 139
 • 6.7. Rozszerzanie obiektów 140
 • 6.8. Serializacja obiektów 142
 • 6.9. Metody obiektów 142
 • 6.10. Udoskonalona składnia literału obiektowego 144
 • 6.11. Podsumowanie 150

7. Tablice 151

 • 7.1. Tworzenie tablic 152
 • 7.2. Odczytywanie i zapisywanie elementów tablicy 154
 • 7.3. Rozrzedzone tablice 155
 • 7.4. Długość tablicy 156
 • 7.5. Dodawanie i usuwanie elementów tablicy 156
 • 7.6. Iterowanie tablic 157
 • 7.7. Tablice wielowymiarowe 159
 • 7.8. Metody tablicowe 159
 • 7.9. Obiekty podobne do tablic 170
 • 7.10. Ciągi znaków jako tablice 172
 • 7.11. Podsumowanie 172

8. Funkcje 175

 • 8.1. Definiowanie funkcji 175
 • 8.2. Wywoływanie funkcji 179
 • 8.3. Argumenty i parametry funkcji 185
 • 8.4. Funkcje jako wartości 192
 • 8.5. Funkcje jako przestrzenie nazw 194
 • 8.6. Domknięcia 195
 • 8.7. Właściwości, metody i konstruktory funkcji 199
 • 8.8. Programowanie funkcyjne 203
 • 8.9. Podsumowanie 208

9. Klasy 209

 • 9.1. Klasy i prototypy 210
 • 9.2. Klasy i konstruktory 211
 • 9.3. Słowo kluczowe class 215
 • 9.4. Dodawanie metod do istniejących klas 222
 • 9.5. Podklasy 222
 • 9.6. Podsumowanie 232

10. Moduły 235

 • 10.1. Tworzenie modułów za pomocą klas, obiektów i domknięć 235
 • 10.2. Moduły w środowisku Node 238
 • 10.3. Moduły w języku ES6 240
 • 10.4. Podsumowanie 249

11. Standardowa biblioteka JavaScript 251

 • 11.1. Zbiory i mapy 252
 • 11.2. Typowane tablice i dane binarne 257
 • 11.3. Wyszukiwanie wzorców i wyrażenia regularne 263
 • 11.4. Daty i czas 280
 • 11.5. Klasy błędów 284
 • 11.6. Format JSON, serializacja i analiza składni 285
 • 11.7. Internacjonalizacja aplikacji 288
 • 11.8. Interfejs API konsoli 294
 • 11.9. Interfejs API klasy URL 297
 • 11.10. Czasomierze 300
 • 11.11. Podsumowanie 301

12. Iteratory i generatory 303

 • 12.1. Jak działają iteratory? 304
 • 12.2. Implementowanie obiektów iterowalnych 304
 • 12.3. Generatory 307
 • 12.4. Zaawansowane funkcjonalności generatorów 311
 • 12.5. Podsumowanie 314

13. Asynchroniczność w języku JavaScript 315

 • 13.1. Programowanie asynchroniczne i funkcje zwrotne 315
 • 13.2. Promesy 319
 • 13.3. Słowa kluczowe async i await 338
 • 13.4. Iteracje asynchroniczne 341
 • 13.5. Podsumowanie 346

14. Metaprogramowanie 349

 • 14.1. Atrybuty właściwości 349
 • 14.2. Rozszerzalność obiektów 353
 • 14.3. Atrybut prototype 354
 • 14.4. Popularne symbole 356
 • 14.5. Znaczniki szablonowe 363
 • 14.6. Obiekt Reflect 365
 • 14.7. Klasa Proxy 367
 • 14.8. Podsumowanie 373

15. JavaScript w przeglądarkach 375

 • 15.1. Podstawy programowania stron WWW 377
 • 15.2. Zdarzenia 390
 • 15.3. Przetwarzanie dokumentów 399
 • 15.4. Przetwarzanie arkusza stylów 413
 • 15.5. Geometria i przewijanie dokumentu 419
 • 15.6. Komponenty WWW 423
 • 15.7. SVG: skalowalna grafika wektorowa 434
 • 15.8. Grafika w znaczniku
 • 15.9. Klasa Audio 460
 • 15.10. Lokalizacja, nawigacja i historia 462
 • 15.11. Sieć 470
 • 15.12. Magazynowanie danych 485
 • 15.13. Wątki robocze i komunikaty 496
 • 15.14. Przykład: zbiór Mandelbrota 503
 • 15.15. Podsumowanie i dalsza lektura 514

16. Serwery w środowisku Node 521

 • 16.1. Podstawy programowania w środowisku Node 522
 • 16.2. Domyślna asynchroniczność 526
 • 16.3. Bufory 529
 • 16.4. Zdarzenia i klasa EventEmitter 531
 • 16.5. Strumienie 533
 • 16.6. Procesy, procesory i szczegóły systemu operacyjnego 543
 • 16.7. Operacje na plikach 544
 • 16.8. Klienty i serwery HTTP 554
 • 16.9. Klienty i serwery inne niż HTTP 558
 • 16.10. Procesy potomne 560
 • 16.11. Wątki robocze 565
 • 16.12. Podsumowanie 573

17. Narzędzia i rozszerzenia 575

 • 17.1. Inspekcja kodu za pomocą narzędzia ESLint 575
 • 17.2. Formatowanie kodu za pomocą narzędzia Prettier 576
 • 17.3. Tworzenie testów jednostkowych za pomocą narzędzia Jest 577
 • 17.4. Zarządzanie pakietami za pomocą narzędzia npm 580
 • 17.5. Pakowanie kodu 581
 • 17.6. Transpilacja kodu za pomocą narzędzia Babel 583
 • 17.7. Rozszerzenie JSX: znaczniki w kodzie JavaScript 584
 • 17.8. Sprawdzanie typów danych za pomocą rozszerzenia Flow 588
 • 17.9. Podsumowanie 602
powrót
 
Produkty Podobne
JavaScript. Przewodnik. Poznaj język mistrzów programowania. Wydanie VII
Wszechstronny JavaScript. Technologie: GraphQL, React, React Native i Electron
JavaScript. Tworzenie nowoczesnych aplikacji webowych
TypeScript: Skuteczne programowanie. 62 sposoby ulepszania kodu TypeScript
Vue.js 2. Wprowadzenie dla profesjonalistów
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V
Uczenie maszynowe z językiem JavaScript. Rozwiązywanie złożonych problemów
Introduction to JavaScript Programming The Nothing but a Browser Approach
JavaScript w praktyce. Stwórz twitterowego bota, system sygnalizacyjny LED i inne projekty z użyciem Node.js i Raspberry Pi
React Native. Tworzenie aplikacji mobilnych w języku JavaScript. Wydanie II
Więcej produktów