Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie

Deep learning dla programistów. Budowanie aplikacji AI za pomocą fastai i PyTorch Język: 1

978-83-283-7509-3

Cena Brutto: 129.00

Cena netto: 122.86

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Jeremy Howard, Sylvain Gugger
Liczba_stron 571
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2021-07-01

Uczenie głębokie zmienia oblicze wielu branż. Ta rewolucja już się zaczęła, jednak potencjał AI i sieci neuronowych jest znacznie większy. Korzystamy więc dziś z osiągnięć komputerowej analizy obrazu i języka naturalnego, wspierania badań naukowych czy budowania skutecznych strategii biznesowych — wchodzimy do świata, który do niedawna był dostępny głównie dla naukowców. W konsekwencji trudno o źródła wiedzy, które równocześnie byłyby przystępne dla zwykłych programistów i miały wysoką wartość merytoryczną. Problem polega na tym, że bez dogłębnego zrozumienia działania algorytmów uczenia głębokiego trudno tworzyć dobre aplikacje.


Oto praktyczny i przystępny przewodnik po koncepcjach uczenia głębokiego, napisany tak, aby ułatwić zrozumienie najnowszych technik w tej dziedzinie bez znajomości wyższej matematyki. Książka daje znakomite podstawy uczenia głębokiego, a następnie stopniowo wprowadza zagadnienia sposobu działania modeli, ich budowy i trenowania. Pokazano w niej również praktyczne techniki przekształcania modeli w działające aplikacje. Znalazło się tu mnóstwo wskazówek ułatwiających poprawianie dokładności, szybkości i niezawodności modeli. Nie zabrakło też informacji o najlepszych sposobach wdrażania od podstaw algorytmów uczenia głębokiego i stosowaniu ich w najnowocześniejszych rozwiązaniach.


W książce między innymi:

 • gruntownie i przystępnie omówione podstawy uczenia głębokiego
 • najnowsze techniki uczenia głębokiego i ich praktyczne zastosowanie
 • działanie modeli oraz zasady ich treningu
 • praktyczne tworzenie aplikacji korzystających z uczenia głębokiego
 • wdrażanie algorytmów uczenia głębokiego
 • etyczne implikacje AI

Uczenie głębokie? Dobrze zrozum, dobrze zastosuj!

  • Opinie o książce
  • Wstęp
   • Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
   • Co musisz wiedzieć?
   • Czego się nauczysz dzięki tej książce?
  • Przedmowa
  • Część I. Uczenie głębokie w praktyce
  • Rozdział 1. Podróż po świecie uczenia głębokiego
   • Uczenie głębokie jest dla każdego
   • Sieci neuronowe krótka historia
   • Kim jesteśmy?
   • Jak zdobyć wiedzę o uczeniu głębokim?
    • Twoje projekty i Twój sposób myślenia
   • Oprogramowanie: PyTorch, fastai i Jupyter (i dlaczego nie ma to znaczenia)
   • Twój pierwszy model
    • Uzyskanie dostępu do serwera z procesorem graficznym i możliwością realizowania uczenia głębokiego
    • Uruchomienie pierwszego notatnika
    • Co to jest uczenie maszynowe?
    • Co to jest sieć neuronowa?
    • Trochę słownictwa związanego z uczeniem głębokim
    • Ograniczenia związane z uczeniem maszynowym
    • Jak działa nasz program do rozpoznawania obrazów
    • Czego nauczył się program do rozpoznawania obrazów?
    • Systemy do rozpoznawania obrazów mogą radzić sobie z zadaniami innymi niż analiza obrazów
    • Podsumowanie słownictwa
   • Uczenie głębokie to nie tylko klasyfikowanie obrazów
   • Zbiory walidacyjne i testowe
    • Użycie oceny w definiowaniu zbiorów testowych
   • Moment, w którym wybierasz swoją własną przygodę
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 2. Od modelu do produkcji
   • Praktyczne zastosowanie uczenia głębokiego
    • Rozpoczęcie projektu
    • Stan uczenia głębokiego
     • Widzenie komputerowe
     • Dokumenty tekstowe (przetwarzanie języka naturalnego)
     • Łączenie tekstu z obrazami
     • Dane tabelaryczne
     • Systemy rekomendacji
     • Inne typy danych
    • Metoda układu napędowego
   • Gromadzenie danych
   • Od danych do obiektu DataLoaders
    • Generowanie sztucznych danych
   • Trenowanie modelu i używanie go do czyszczenia danych
   • Przekształcanie modelu w aplikację internetową
    • Korzystanie z modelu do wnioskowania
    • Tworzenie w notatniku aplikacji na podstawie modelu
    • Zamień notatnik w prawdziwą aplikację
    • Wdrażanie aplikacji
   • Jak uniknąć katastrofy
    • Nieprzewidziane konsekwencje i pętle sprzężenia zwrotnego
   • Zapisuj!
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 3. Etyka danych
   • Kluczowe przykłady etyki danych
    • Błędy i regresja: wadliwy algorytm używany do świadczeń opieki zdrowotnej
    • Pętle sprzężenia zwrotnego: system rekomendacji YouTube
    • Uprzedzenie: wykładowca Latanya Sweeney aresztowana
    • Dlaczego ma to znaczenie?
   • Integracja uczenia maszynowego z projektowaniem produktu
   • Zagadnienia związane z etyką danych
    • Regres i odpowiedzialność
    • Pętle sprzężenia zwrotnego
    • Uprzedzenie
     • Uprzedzenie historyczne
     • Uprzedzenie pomiarowe
     • Uprzedzenie agregacyjne
     • Uprzedzenie reprezentacyjne
     • Rozwiązywanie problemów związanych z różnymi rodzajami uprzedzeń
    • Dezinformacja
   • Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów etycznych
    • Przeanalizuj projekt, nad którym pracujesz
    • Procesy do zaimplementowania
     • Pryzmat etyczny
    • Potęga różnorodności
    • Uczciwość, odpowiedzialność i przejrzystość
   • Rola polityki
    • Skuteczność przepisów
    • Prawa i polityka
    • Samochody historyczny precedens
   • Wnioski
   • Pytania
    • Dalsze badania
   • Uczenie głębokie w praktyce to wszystko!
  • Część II. Zrozumienie aplikacji fastai
  • Rozdział 4. Jak to wygląda od środka trenowanie klasyfikatora cyfr
   • Piksele podstawa widzenia komputerowego
   • Podejście pierwsze: podobieństwo pikseli
    • Tablice NumPy i tensory PyTorch
   • Wyznaczanie wskaźników z wykorzystaniem rozgłaszania
   • Stochastyczny spadek wzdłuż gradientu
    • Wyznaczanie gradientów
    • Stopniowanie ze współczynnikiem uczenia
    • Kompleksowy przykład użycia stochastycznego spadku wzdłuż gradientu
     • Etap 1.: inicjalizacja parametrów
     • Etap 2.: obliczanie prognoz
     • Etap 3.: obliczanie straty
     • Etap 4.: obliczanie gradientów
     • Etap 5.: stopniowanie wag
     • Etap 6.: powtórzenie procesu
     • Etap 7.: koniec
    • Podsumowanie procesu stochastycznego spadku wzdłuż gradientu
   • Funkcja straty MNIST
    • Sigmoida
    • Stochastyczny spadek wzdłuż gradientu i minipaczki
   • Złożenie wszystkiego w całość
    • Tworzenie optymalizatora
   • Wprowadzanie nieliniowości
    • Bardziej rozbudowane modele
   • Podsumowanie słownictwa
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 5. Klasyfikowanie obrazów
   • Od psów i kotów do ras zwierząt domowych
   • Dobór wstępny
    • Sprawdzanie i debugowanie obiektu DataBlock
   • Entropia krzyżowa
    • Przeglądanie aktywacji i etykiet
    • Softmax
    • Logarytm prawdopodobieństwa
    • Obliczanie logarytmu
   • Interpretacja modelu
   • Poprawianie modelu
    • Wyszukiwarka współczynnika uczenia
    • Odmrażanie i uczenie transferowe
    • Dyskryminatywne współczynniki uczenia
    • Wybór liczby epok
    • Bardziej złożone architektury
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 6. Inne zagadnienia związane z widzeniem komputerowym
   • Klasyfikacja wieloetykietowa
    • Dane
    • Tworzenie obiektu DataBlock
    • Binarna entropia krzyżowa
   • Regresja
    • Gromadzenie danych
    • Trenowanie modelu
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 7. Trenowanie supernowoczesnego modelu
   • Imagenette
   • Normalizacja
   • Progresywna zmiana rozmiaru
   • Wydłużenie czasu testu
   • Mixup
   • Wygładzanie etykiet
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 8. Szczegółowa analiza filtrowania zespołowego
   • Pierwszy kontakt z danymi
   • Czynniki ukryte
   • Tworzenie obiektu DataLoaders
   • Filtrowanie zespołowe od podstaw
    • Wygaszanie wag
    • Tworzenie własnego modułu osadzania
   • Interpretacja osadzeń i przesunięć
    • Użycie aplikacji fastai.collab
    • Odległość osadzania
   • Uruchamianie modelu filtrowania zespołowego
   • Uczenie głębokie w filtrowaniu zespołowym
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 9. Szczegółowa analiza modelowania tabelarycznego
   • Osadzenia skategoryzowane
   • Poza uczeniem głębokim
   • Zbiór danych
    • Konkursy Kaggle
    • Sprawdzenie danych
   • Drzewa decyzyjne
    • Obsługa dat
    • Użycie obiektów TabularPandas i TabularProc
    • Tworzenie drzewa decyzyjnego
    • Zmienne skategoryzowane
   • Lasy losowe
    • Tworzenie lasu losowego
    • Błąd out-of-bag
   • Interpretacja modelu
    • Wariancja drzewa dla pewności prognozy
    • Ważności cech
    • Usuwanie zmiennych o niskiej ważności
    • Usuwanie zbędnych cech
    • Częściowa zależność
    • Wyciek danych
    • Interpreter drzewa
   • Ekstrapolacja i sieci neuronowe
    • Problem ekstrapolacji
    • Wyszukiwanie danych spoza domeny
    • Użycie sieci neuronowej
   • Łączenie w zespoły
    • Wzmacnianie
    • Łączenie osadzeń z innymi metodami
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 10. Szczegółowa analiza przetwarzania języka naturalnego rekurencyjne sieci neuronowe
   • Wstępne przetwarzanie tekstu
    • Tokenizacja
    • Tokenizacja słów przy użyciu biblioteki fastai
    • Tokenizacja podłańcuchów
    • Zamiana na liczby przy użyciu biblioteki fastai
    • Umieszczanie tekstu w paczkach dla modelu językowego
   • Trenowanie klasyfikatora tekstu
    • Użycie klasy DataBlock w modelu językowym
    • Dostrajanie modelu językowego
    • Zapisywanie i wczytywanie modeli
    • Generowanie tekstu
    • Tworzenie klasyfikatora DataLoaders
    • Dostrajanie klasyfikatora
   • Dezinformacja i modele językowe
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 11. Przygotowywanie danych dla modeli za pomocą interfejsu API pośredniego poziomu z biblioteki fastai
   • Szczegółowa analiza warstwowego interfejsu programistycznego biblioteki fastai
    • Transformacje
    • Tworzenie własnej transformacji
    • Klasa Pipeline potoku transformacji
   • TfmdLists i Datasets kolekcje przekształcone
    • TfmdLists
    • Datasets
   • Zastosowanie interfejsu API pośredniego poziomu SiamesePair
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
   • Zrozumienie aplikacji fastai podsumowanie
  • Część III. Podstawy uczenia głębokiego
  • Rozdział 12. Tworzenie od podstaw modelu językowego
   • Dane
   • Tworzenie od podstaw pierwszego modelu językowego
    • Obsługa modelu językowego w bibliotece PyTorch
    • Pierwsza rekurencyjna sieć neuronowa
   • Ulepszanie sieci RNN
    • Obsługa stanu sieci RNN
    • Tworzenie większej liczby sygnałów
   • Wielowarstwowe rekurencyjne sieci neuronowe
    • Model
    • Eksplodujące lub zanikające aktywacje
   • Architektura LSTM
    • Tworzenie modelu LSTM od podstaw
    • Trenowanie modelu językowego wykorzystującego architekturę LSTM
   • Regularyzacja modelu LSTM
    • Dropout
    • Regularyzacja aktywacji i czasowa regularyzacja aktywacji
    • Trening regularyzowanego modelu LSTM z wiązanymi wagami
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 13. Konwolucyjne sieci neuronowe
   • Magia konwolucji
    • Odwzorowywanie jądra splotu
    • Konwolucje w bibliotece PyTorch
    • Kroki i dopełnienie
    • Zrozumienie równań konwolucji
   • Pierwsza konwolucyjna sieć neuronowa
    • Tworzenie konwolucyjnej sieci neuronowej
    • Zrozumienie arytmetyki konwolucji
    • Pola receptywne
    • Kilka uwag o Twitterze
   • Obrazy kolorowe
   • Ulepszanie stabilności trenowania
    • Prosty model bazowy
    • Zwiększenie wielkości paczki
    • Trenowanie jednocykliczne
    • Normalizacja wsadowa
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 14. Sieci ResNet
   • Powrót do Imagenette
   • Tworzenie nowoczesnej konwolucyjnej sieci neuronowej ResNet
    • Pomijanie połączeń
    • Model sieci ResNet na poziomie światowym
    • Warstwy z wąskim gardłem
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 15. Szczegółowa analiza architektur aplikacji
   • Widzenie komputerowe
    • Funkcja cnn_learner
    • Funkcja unet_learner
    • Model syjamski
   • Przetwarzanie języka naturalnego
   • Dane tabelaryczne
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 16. Proces trenowania
   • Tworzenie modelu bazowego
   • Ogólny optymalizator
   • Momentum
   • RMSProp
   • Adam
   • Dwie metody wygaszania wag
   • Wywołania zwrotne
    • Tworzenie wywołania zwrotnego
    • Kolejność wywołań zwrotnych i wyjątki
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
   • Podstawy uczenia głębokiego podsumowanie
  • Część IV. Uczenie głębokie od podstaw
  • Rozdział 17. Sieć neuronowa od podstaw
   • Tworzenie od podstaw warstwy sieci neuronowej
    • Modelowanie neuronu
    • Mnożenie macierzy od podstaw
    • Arytmetyka składowych
    • Rozgłaszanie
     • Rozgłaszanie wartości skalarnej
     • Rozgłaszanie wektora na macierz
     • Zasady rozgłaszania
    • Konwencja sumacyjna Einsteina
   • Przejścia w przód i wstecz
    • Definiowanie i inicjalizowanie warstwy
    • Gradienty i przejście wstecz
    • Modyfikowanie modelu
    • Implementacja przy użyciu biblioteki PyTorch
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 18. Interpretacja sieci CNN przy użyciu mapy aktywacji klas
   • Mapa aktywacji klas i punkty zaczepienia
   • Gradientowa mapa aktywacji klas
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 19. Klasa Learner biblioteki fastai od podstaw
   • Dane
    • Klasa Dataset
   • Klasy Module i Parameter
    • Prosta konwolucyjna sieć neuronowa
   • Funkcja straty
   • Klasa Learner
    • Wywołania zwrotne
    • Harmonogram modyfikowania współczynnika uczenia
   • Podsumowanie
   • Pytania
    • Dalsze badania
  • Rozdział 20. Uwagi końcowe
  • Dodatek A. Tworzenie bloga
   • Blogowanie przy użyciu usługi GitHub Pages
    • Tworzenie repozytorium
    • Konfigurowanie strony głównej
    • Tworzenie wpisów
    • Synchronizowanie GitHuba z własnym komputerem
   • Tworzenie bloga za pomocą notatnika Jupytera
  • Dodatek B. Lista kontrolna projektu dotyczącego danych
   • Analitycy danych
   • Strategia
   • Dane
   • Analityka
   • Implementacja
   • Utrzymywanie
   • Ograniczenia
    • O autorach
    • Podziękowania
    • Kolofon
powrót
 
Produkty Podobne
Software Architecture in Practice, 4th Edition
Mikrofrontendy w akcji
Prawa UX. Jak psychologia pomaga w projektowaniu lepszych produktów i usług
Wprowadzenie do Javy. Programowanie i struktury danych. Wydanie XII
C# 9.0. Leksykon kieszonkowy
Młodzi giganci programowania. Roblox z Lua
C#. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Wydanie III
Projektowanie frameworków w .NET. Wytyczne, konwencje, idiomy i wzorce. Wydanie III
Laravel w działaniu. Budowa nowoczesnych aplikacji w PHP. Wydanie II
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dla programistów. Praktyczny przewodnik po sztucznej inteligencji
Więcej produktów