Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ C++

C++20 Biblioteka techniczna. Problemy i rozwiązania Język: 1

978-83-7541-434-9

Cena Brutto: 98.70

Cena netto: 94.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor J. Burton Browning; Bruce Sutherland
Liczba_stron 642
Wydawnictwo APress
Oprawa miękka
Data_Wydania 2020-12-21
C++20 Biblioteka techniczna. Problemy i rozwiązania

Odkryj najnowsze ważne funkcjonalności języka C++20, w tym moduły, koncepcje, operatory spaceship i inteligentne wskaźniki. Książka ta może stać się podręczną „książką kucharską” programisty, obejmującą zarówno zasadniczy standard języka C++, jak i niektóre z szablonów kodu dostępnych w standardowej bibliotece szablonów (STL).

Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących liczb, ciągów, daty i czasu, klas, wyjątków, strumieni, przepływów, wskaźników i jeszcze więcej. Ponadto znajdziesz tu przykłady kodu, szablony algorytmów C++, przetwarzanie równoległe, wielowątkowość i procesy numeryczne. Jest tu również kod programowania dla grafiki 3D. Dostępne jest również całe bogactwo szablonów STL dla obiektów funkcji, adapterów, alokatorów i rozszerzeń.

To niezbędne, nowoczesne źródło informacji, które będzie pomocne w każdym projekcie wykorzystującym język programowania C++.

Naucz się:
  • Co nowego w języku C++20
  • Pisać moduły
  • Przetwarzać teksty, liczby i klasy
  • Używać kontenerów i algorytmów dostępnych w bibliotece standardowej
  • Radzić sobie z szablonami, pamięcią, współbieżnością, sieciami, skryptami i jeszcze więcej
  • Tworzyć kod dla grafiki 3D

O autorach . . . . . . .xi

O recenzencie technicznym. . . . . . . . . . . . . . xii

Wprowadzenie . . . xiii

Rozdział 1. Początki C++. . . . . . . . . . . . . . . 1

Przepis 1-1. Znajdowanie edytora tekstu. . 3

Przepis 1-2. Instalowanie Clang w Ubuntu.5

Przepis 1-3. Instalowanie Clang w Windows. . . . . . . . . 7

Przepis 1-4. Instalowanie Clang w OS X. . 9

Przepis 1-5. Kompilowanie pierwszego programu C++ . . . . . . . . . . 10

Przepis 1-6. Debugowanie programów C++ przy użyciu GDB w środowisku

Cygwin lub Linux. . . . . . . . 12

Przepis 1-7. Debugowanie programów C++ w OS X. . 16

Przepis 1-8. Przełączanie trybów kompilacji C++. . . . 19

Przepis 1-9. Budowanie z użyciem biblioteki Boost. . . 20

Przepis 1-10. Instalowanie Microsoft Visual Studio. . . 22

Rozdział 2. Nowoczesny C++. . . . . . . . . . . 25

Przepis 2-1. Inicjowanie zmiennych. . . . . 26

Przepis 2-2. Inicjowanie obiektów przy użyciu list inicjalizacyjnych . . . . . . . 30

Przepis 2-3. Używanie dedukowania typu33

Przepis 2-4. Używanie auto w funkcjach. 37

Przepis 2-5. Używanie stałych czasu kompilacji. . . . . 40

Przepis 2-6. Używanie wyrażeń lambda. 45

Przepis 2-7. Praca z czasem. . . . . . . . . . 56

Przepis 2-8. Istota referencji poprzez l-wartość i r-wartość . . . . . . . 61

Przepis 2-9. Używanie zarządzanych wskaźników. . . 71

Rozdział 3. Praca z tekstem. . . . . . . . . . . . 81

Przepis 3-1. Reprezentowanie ciągów przy użyciu literałów . . . . . . . 82

Przepis 3-2. Lokalizowanie tekstu widocznego dla użytkownika . . .. . . . 88

Przepis 3-3. Wczytywanie ciągów znaków z pliku. . . . 97

Przepis 3-4. Wczytywanie danych z pliku XML. . . . . 101

Przepis 3-5. Wstawianie danych czasu wykonania do ciągów . . . . . 109

Rozdział 4. Praca z liczbami. . . . . . . . . . . 113

Przepis 4-1. Korzystanie z typów całkowitoliczbowych w C++ . . .  . . 113

Przepis 4-2. Podejmowanie decyzji za pomocą operatorów relacji. . . . . . . . . . . . . . . . 119

Przepis 4-3. Łączenie decyzji za pomocą operatorów logicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Przepis 4-4. Posługiwanie się wartościami szesnastkowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Przepis 4-5. Manipulowanie bitami przy użyciu operatorów binarnych . . . . . . . . . . . . . 131

Przepis 4-6. „Spaceship”, czyli trójdrożny operator porównania. . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Rozdział 5. Klasy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Przepis 5-1. Defi niowanie klasy. . . . . . . 145

Przepis 5-2. Dodawanie danych do klasy. . . . . . . . . 147

Przepis 5-3. Dodawanie metod. . . . . . . 149

Przepis 5-4. Korzystanie z modyfi katorów dostępu. . 152

Przepis 5-5. Inicjalizowanie zmiennych członkowskich klasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Przepis 5-6. Czyszczenie klas. . . . . . . . 162

Przepis 5-7. Kopiowanie klas. . . . . . . . . 166

Przepis 5-8. Optymalizowanie kodu przy użyciu semantyki przenoszenia . . . . . . . . . . 178

Przepis 5-9. Implementowanie funkcji wirtualnych. . 184

Rozdział 6. Dziedziczenie. . . . . . . . . . . . . 187

Przepis 6-1. Dziedziczenie z klasy. . . . . 187

Przepis 6-2. Kontrolowanie dostępu do członkowskich zmiennych i metod

w klasach potomnych. . . 190

Przepis 6-3. Ukrywanie metod w klasach potomnych196

Przepis 6-4. Używanie polimorfi cznych klas bazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Przepis 6-5. Powstrzymywanie przesłaniania metod. 203

Przepis 6-6. Tworzenie interfejsów. . . . 206

Przepis 6-7. Dziedziczenie wielokrotne. 209

Rozdział 7. Kontenery STL. . . . . . . . . . . . 213

Przepis 7-1. Przechowywanie ustalonej liczby obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Przepis 7-2. Przechowywanie rosnącej liczby obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Przepis 7-3. Przechowywanie zbioru elementów, które są stale modyfi kowane . . . . . . 226

Przepis 7-4. Przechowywanie posortowanych obiektów w kontenerze

umożliwiającym szybkie wyszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Przepis 7-5. Przechowywanie nieuporządkowanych elementów

w kontenerze zapewniającym bardzo szybkie wyszukiwanie . . . . . . . . . 241

Przepis 7-6. Używanie desygnowanej inicjalizacji w C++20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Rozdział 8. Algorytmy STL. . . . . . . . . . . . 249

Przepis 8-1. Używanie iteratora do defi niowania sekwencji wewnątrz kontenera . . . . 249

Przepis 8-2. Wywoływanie funkcji dla każdego elementu kontenera. . . . . . . . . . . . . . 256

Przepis 8-3. Wyszukiwanie maksymalnej i minimalnej wartości w kontenerze . . . . . . 258

Przepis 8-4. Zliczanie wystąpień wartości w sekwencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Przepis 8-5. Wyszukiwanie wartości w sekwencji. . . 269

Przepis 8-6. Sortowanie elementów w sekwencji. . . 270

Przepis 8-7. Wyszukiwanie wartości w zbiorze. . . . . 273

Rozdział 9. Szablony. . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Przepis 9-1. Tworzenie szablonu funkcji275

Przepis 9-2. Częściowe konkretyzowanie szablonu. . 280

Przepis 9-3. Tworzenie szablonów klas. 287

Przepis 9-4. Tworzenie singletonów. . . . 290

Przepis 9-5. Obliczanie wartości podczas kompilacji293

Przepis 9-6. Koncepty w C++20. . . . . . 297

Rozdział 10. Pamięć. . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Przepis 10-1. Używanie pamięci statycznej. . . . . . . . 299

Przepis 10-2. Używanie pamięci stosu. 302

Przepis 10-3. Używanie pamięci sterty. 308

Przepis 10-4. Używanie automatycznej pamięci współdzielonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Przepis 10-5. Tworzenie obiektów dynamicznych pojedynczego wystąpienia . . . . . . . 316

Przepis 10-6. Tworzenie inteligentnych wskaźników. 321

Przepis 10-7. Debugowanie problemów pamięciowych poprzez

przeciążanie metod new i delete. . . . . 331

Przepis 10-8. Obliczanie wpływu zmian kodu na wydajność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

Przepis 10-9. Poznawanie wpływu wyboru rodzaju pamięci na wydajność . . . . . . . . . 343

Przepis 10-10. Redukowanie pofragmentowania pamięci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

Rozdział 11. Współbieżność. . . . . . . . . . . . 363

Przepis 11-1. Używanie wątków do wykonywania równoległych zadań. . . . . . . . . . . . 364

Przepis 11-2. Tworzenie zmiennych o zakresie wątku371

Przepis 11-3. Uzyskiwanie dostępu do współdzielonych obiektów przy

użyciu wzajemnego wykluczania. . . . 386

Przepis 11-4. Tworzenie wątków oczekujących na zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

Przepis 11-5. Pobieranie wyników z wątku. . . . . . . . 406

Przepis 11-6. Synchronizowanie kolejkowanych komunikatów pomiędzy wątkami . . . 411

Rozdział 12. Praca z siecią. . . . . . . . . . . . . 427

Przepis 12-1. Tworzenie aplikacji Berkeley Sockets w OS X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

Przepis 12-2. Tworzenie aplikacji Berkeley Sockets w Eclipse na Ubuntu . . . . . . . . . . 432

Przepis 12-3. Tworzenie w Visual Studio aplikacji Winsock 2 dla systemu Windows . . 437

Przepis 12-4. Tworzenie połączenia gniazd pomiędzy dwoma programami . . . . . . . . . 444

Przepis 12-5. Tworzenie protokołu sieciowego dla łączności pomiędzy

dwoma programami. . . . 471

Rozdział 13. Skryptowanie. . . . . . . . . . . . . 493

Przepis 13-1. Uruchamianie poleceń Lua w Visual Studio C++ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

Przepis 13-2. Tworzenie projektu biblioteki Lua w Eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

Przepis 13-3. Tworzenie projektu Lua w Xcode. . . . . 501

Przepis 13-4. Posługiwanie się językiem programowania Lua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Przepis 13-5. Calling Lua Functions from C++. . . . . 516

Przepis 13-6. Wywoływanie funkcji języka C z poziomu Lua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528

Przepis 13-7. Tworzenie asynchronicznych funkcji Lua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Rozdział 14. Programowanie grafi ki 3D. . . 543

Przepis 14-1. Wprowadzenie do GLFW. . 544

Przepis 14-2. Renderowanie trójkąta. . . 547

Przepis 14-3. Tworzenie teksturowanego czworokąta562

Przepis 14-4. Ładowanie geometrii z pliku. . . . . . . . 589

Przepis 14-5. Korzystanie z modułów C++20. . . . . . 613

Indeks . . . . . . . . 617

powrót
 
Produkty Podobne
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III
C++20 Biblioteka techniczna. Problemy i rozwiązania
Opus magnum C++ 11. Programowanie w języku C++. Wydanie II poprawione (komplet)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie III
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeń C++14/17. Tom 4
Programowanie funkcyjne w języku C++. Tworzenie lepszych aplikacji
C++. Podróż po języku dla zaawansowanych. Wydanie II
Język C++. Owoce programowania. Wydanie IX
Nowoczesny C++.  Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów
Więcej produktów