Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ .NET

C#. Tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0 Język: 1

978-83-246-1076-1

Cena Brutto: 39.00

Cena netto: 37.14

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Krzysztof Rychlicki-Kicior
Liczba_stron 304
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-10-17
Poziom All Levels

Poznaj techniki budowania interfejsów użytkownika dla aplikacji Windows

 • Opanuj język C# i wykorzystaj możliwości programowania obiektowego
 • Zaprojektuj interfejs użytkownika, wykorzystując język XAML
 • Zaimplementuj mechanizmy obsługi plików i wymiany danych

Najnowsza wersja platformy .NET, oznaczona numerem 3.0, zawiera wiele usprawnień, dzięki którym tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym stało się zdecydowanie prostsze. Część platformy o nazwie Windows Presentation Foundation (WPF) wraz z przeznaczonym wyłącznie do projektowania interfejsów użytkownika językiem XAML pozwala na całkowite oddzielenie warstwy prezentacji aplikacji od warstwy logiki i danych. Wykorzystując podstawowy język programowania platformy .NET -- C# -- można niemal błyskawicznie stworzyć aplikację z graficznym interfejsem użytkownika. Udostępniane bezpłatnie przez firmę Microsoft narzędzia Microsoft Visual C# Orcas Express Edition i Microsoft SQL Server 2005 Express Edition znacznie ułatwiają programistom poznanie nowej technologii.

Książka "C#. Tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0" opisuje ten właśnie język w kontekście pisania programów wyposażonych w interfejs graficzny zbudowany w oparciu o WPF. Czytając ją, dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować narzędzia do pracy. Poznasz język C#, zasady programowania obiektowego i najważniejsze klasy platformy .NET. Nauczysz się konstruować dokumenty XAML i tworzyć aplikacje WPF. Przeczytasz o komponentach wizualnych, zdarzeniach i programowaniu operacji graficznych. Znajdziesz tu również informacje o obsłudze plików, połączeniach z bazami danych oraz komunikacji sieciowej.

 • Pobieranie i instalacja narzędzi
 • Podstawowe elementy języka C#
 • Programowanie obiektowe
 • Konstruowanie dokumentów XAML
 • Hierarchia klas komponentów wizualnych
 • Obsługa zdarzeń
 • Geometria 2D
 • Operacje graficzne
 • Tworzenie animacji
 • Korzystanie z szablonów
 • Obsługa plików i danych
 • Przetwarzanie dokumentów XML
 • Połączenia z siecią

Poznaj najnowszą wersję narzędzia, które zrewolucjonizowało proces
tworzenia oprogramowania dla systemu Windows.

C#. Tworzenie aplikacji graficznych w .NET 3.0 -- spis treści

Wstęp (9)

Część I Przygotowanie środowiska (11)

Rozdział 1. Przygotowanie środowiska Orcas (13)

 • Pobieranie aplikacji (14)
  • Pobieranie alternatywnego instalatora (15)
 • Instalacja (15)
 • Konfiguracja serwera SQL (17)

Część II Język C# (19)

Rozdział 2. Podstawowe elementy języka (21)

 • Zmienne (22)
 • Stałe (24)
 • Operatory (25)
 • Instrukcje (28)
  • Instrukcja warunkowa (29)
  • Instrukcja switch (30)
 • Pętle (31)
  • Pętla for (31)
  • Pętle while i do..while (31)
  • While vs for (32)
 • Komentarze (33)
 • Tablice (33)
  • Tablice zagnieżdżone (34)
  • Tablice wielowymiarowe (35)
 • Rzutowanie (36)
 • Typ wyliczeniowy (37)
 • Pytania testowe (38)

Rozdział 3. Wszystko jest obiektem! (39)

 • Tworzenie klas (40)
  • Pola (40)
  • Metody (40)
  • Konstruktor (41)
  • Modyfikatory dostępu (42)
  • Destruktor (43)
 • Przestrzenie nazw (44)
 • Dziedziczenie (45)
 • Abstrakcja a programowanie obiektowe (46)
  • Tworzenie klasy potomnej (46)
 • Metody - zaawansowane możliwości (48)
  • Nadpisywanie metod nieabstrakcyjnych (48)
  • Metody statyczne (49)
  • Przeładowywanie metod (50)
 • Klasy finalne (50)
 • Polimorfizm (51)
  • Virtual i override vs new (51)
  • Słowa kluczowe as i is (52)
  • Przykład zastosowania polimorfizmu (52)
 • Pytania testowe (53)

Rozdział 4. Jeśli nie klasa, to co? (55)

 • Struktury (55)
  • Słowa kluczowe ref i out (56)
  • Zastosowanie struktur (58)
 • Właściwości (59)
  • Właściwości w praktyce (60)
 • Interfejsy (61)
  • Interfejsy w praktyce (62)
  • Jawna implementacja interfejsów (63)
 • Delegacje (65)
 • Zdarzenia (66)
  • Tworzenie zdarzeń (68)
 • Indeksery (70)
 • Wyjątki (72)
  • Klasy wyjątków (73)
 • Słowo using raz jeszcze (74)
 • Typy nullowalne (75)
 • Typy generyczne (76)
 • Pytania testowe (77)

Część III .NET 3.0 (79)

Rozdział 5. Przykłady ważnych klas w .NET (81)

 • Klasa Object (81)
 • Klasa DependencyObject (System.Windows) (82)
 • Klasa Freezable (System.Windows) (82)
 • Klasa String (83)
 • Klasa Array (84)
 • Klasa ArrayList (System.Collections) (85)
 • Pytania testowe (86)

Rozdział 6. Zasady konstruowania dokumentów XAML (87)

 • XML i XAML (87)
 • XAML w praktyce (89)
 • Rozszerzenia znaczników (91)
  • Zasoby podstawą aplikacji graficznych (91)
 • Style - jedna deklaracja, wiele zastosowań (93)
 • Zdarzenia (94)
  • Wstawianie kodu XAML i C# w jednym pliku (95)
  • Wstawianie kodu w osobnym pliku (95)
  • Name i x:Name w jednym byli kodzie (96)
  • Zdarzenia a style (96)
 • Właściwości dołączane (97)
 • Pytania (98)

Rozdział 7. Struktura aplikacji WPF (101)

 • Tworzenie aplikacji w środowisku programistycznym (101)
 • Teoria w praktyce. PPP - Pierwszy Prosty Program (106)
 • Pytania testowe (109)

Rozdział 8. Hierarchia klas komponentów wizualnych (111)

 • System.Windows.Media.Visual (112)
 • System.Windows.UIElement (113)
  • Obliczanie i ustawianie (114)
 • System.Windows.FrameworkElement (114)
 • System.Windows.Controls.Control (116)
 • System.Windows.Controls.Panel (116)
 • Pytania testowe (117)

Rozdział 9. Komponenty wizualne (119)

 • Button (119)
  • TextBox (120)
  • TextBlock (123)
  • ListBox (125)
 • Image (127)
  • Wyświetlanie z wymiarami (128)
 • Menu (130)
 • CheckBox (131)
 • RadioButton (133)
 • ToolTip (133)
 • ComboBox (135)
 • ContextMenu (136)
 • TabControl (137)
 • ScrollViewer (138)
 • ProgressBar (139)
  • ProgressBar a Slider (139)
 • StatusBar (140)
 • Pytania testowe (141)

Rozdział 10. Zdarzenia w praktyce (143)

 • Zdarzenia w WPF (143)
  • Przykłady... (144)
  • Najważniejsze zdarzenia w WPF (145)
  • RoutedEventArgs a klasa EventArgs (147)
 • Pytania testowe (148)

Rozdział 11. Pojemniki (149)

 • StackPanel (149)
 • DockPanel (150)
 • Canvas (151)
  • WrapPanel (152)
  • Grid (153)
 • Pytania testowe (154)

Część IV Zaawansowane zagadnienia graficzne (157)

Rozdział 12. Geometria 2D (159)

 • Klasa Geometry (159)
 • EllipseGeometry (160)
 • PathGeometry (160)
 • GeometryGroup (163)
  • GeometryGroup a mieszanie figur w klasie CombinedGeometry (164)
 • Kształty - zastosowanie i użycie (165)
 • Pytania testowe (166)

Rozdział 13. Pozostałe ważne operacje graficzne (169)

 • Transformacje (169)
  • ScaleTransform (169)
  • RotateTransform (170)
  • SkewTransform (171)
  • TranslateTransform (172)
  • Grupy transformacji (172)
 • Rysunki (172)
 • Pędzle (173)
  • SolidColorBrush (174)
  • LinearGradientBrush (174)
  • RadialGradientBrush (175)
  • ImageBrush (176)
  • DrawingBrush (176)
  • VisualBrush (177)
  • Pióro (178)
 • Efekty bitmap (180)
 • Pytania testowe (182)

Rozdział 14. Animacje (183)

 • Triggery (183)
 • Animacje (186)
  • Animacje podstawowe (From / To / By) (188)
  • Animacje z użyciem klatek kluczowych (189)
  • Wiele animacji w jednej (196)
  • Kontrola uruchomionej animacji (196)
 • Pytania testowe (199)

Rozdział 15. Szablony (201)

 • Podstawowe operacje na szablonach (201)
  • Klasa Template (201)
  • Wykorzystywanie szablonu w stylach (204)
  • TemplateBinding (205)
 • Szablony a triggery (206)
 • Pytania testowe (208)

Część V Obsługa danych (209)

Rozdział 16. WPF i system plików (211)

 • Pliki i katalogi (211)
  • Struktura katalogów (212)
  • Directory (213)
  • File (215)
  • Tworzenie plików (217)
  • Strumienie, czytniki, zapisywacze... (220)
  • Tekst vs binaria (222)
  • Konwersja między kodowaniami (224)
  • Wyjątki wejścia-wyjścia (225)
  • Przykład (225)
 • Pytania testowe (227)

Rozdział 17. Wiązanie danych (229)

 • Warstwy aplikacji (229)
 • Podstawy wiązania danych (230)
 • Klasa Binding (231)
 • Sposoby oddziaływania źródła i celu wiązania (233)
 • Interfejs INotifyPropertyChanged (234)
 • Kontrola zmiany danych źródła (236)
 • Wiązanie danych a kolekcje (237)
 • Szablon elementu (239)
  • Szablon, dane i triggery (240)
 • Walidacja danych (242)
 • Pytania testowe (244)

Rozdział 18. Obsługa XML (245)

 • Wczytywanie dokumentów XML (245)
 • Wykorzystywanie danych XML (246)
 • Pytania testowe (248)

Rozdział 19. Różne źródła danych (251)

 • Źródło danych XML (251)
 • XmlDataProvider (252)
 • Microsoft SQL Server w praktyce (256)
  • Tworzenie połączenia z bazą danych (257)
 • Struktura bazy danych (258)
 • Pytania testowe (261)

Rozdział 20. Multimedia w WPF (263)

 • MediaElement (263)
  • Oś czasowa i powrót do animacji... (265)
  • MediaPlayer (267)
 • Pytania testowe (268)

Rozdział 21. Wątki i internet (269)

 • Wątki (269)
 • Internet (272)
  • Protokół TCP (272)
  • Implementacja protokołu TCP w .NET 3.0 (273)
  • TcpClient (273)
  • TcpListener (274)
  • Przykładowy projekt (275)
 • Pytania testowe (279)

Dodatki (281)

Dodatek A Bibliografia (283)

Dodatek B Odpowiedzi do pytań (285)

Skorowidz (289)

powrót
 
Produkty Podobne
Projektowanie frameworków w .NET. Wytyczne, konwencje, idiomy i wzorce. Wydanie III
Programuj z .NET. Praktyka ponad teorią
Zaawansowane zarządzanie pamięcią w .NET: Lepszy kod, wydajność i skalowalność
Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dzięki zaawansowanym funkcjom języka C# i architektury .NET
AngularJS for .NET Developers in 24 Hours, Sams Teach Yourself
Microsoft .NET: Architecting Applications for the Enterprise, 2nd Edition
Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów
Język C# 2010 i platforma .NET 4.0
Programming ASP.NET MVC 4
Podstawy Windows Phone 7.5. Projektowanie aplikacji przy użyciu Silverlight
Więcej produktów